Prindi

Juunini saab kandideerida tegusa üliõpilase stipendiumile06.05.2016

Kuni 1. juunini saab taotleda TTK aasta tegusa üliõpilase stipendiumi.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada avaldus ja tõend(id) saavutus(t)e kohta rektori nimele e-posti aadressil tktk@tktk.ee või tuua kabinetti 205. Arvesse lähevad tegevused-saavutused arvates 10. detsembrist 2015 kuni käesoleva ajani, samuti ettevalmistavad tegevused konkreetseks eesseisvaks sündmuseks (võistlus vmt). Avalduses märkida kindlasti ära ka kandideerija isikukood ja arvelduskonto number.

Avaldusi võivad esitada nii üliõpilased kui ka nende juhendajad, dekaanid.

Aasta tegusa üliõpilase stipendium on loodud eesmärgiga ergutada, toetada ja tunnustada TTK üliõpilasi, kes on silma paistnud kooli jaoks oluliste saavutustega õppe-, teadus-, arendus- ja loometegevuse, spordi ning kogukonna teenimise valdkondades.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik TTK üliõpilased, kes on ettenähtud ajavahemikus saavutanud silmapaistvaid tulemusi nimetatud valdkondades.

Rektor Enno Lend määras 05.10.2015 aasta tegusa üliõpilase stipendiumiks 2015/2016. õppeaastal 6000 eurot, mis jaotatakse stipendiaatide vahel vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekule igal aastal detsembris ja juunis.

Stipendiumi statuut


  • Jaga: