Prindi

Karin Lellep esindab CALOHEE projektis TTK-d27.05.2016

Rahvusvahelise projekti CALOHEE (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe) eesmärgiks on uurida erinevate testide koostamise võimalust,   üliõpilaste taseme hindamiseks viies erinevas valdkonnas (ehitus, haridus ja õpetajakoolitus, ajalugu, õendus ja füüsika). Loodavate testide tulemus peaks näitama, kas üliõpilased saavutavad rahvusvaheliste standardite alusel üldisi ja erialaseid õpiväljundeid. Kas arendatakse neid kompetentse, mida hiljem  tööelus vajatakse ning kas saadakse piisav ettevalmistus rolliks ühiskonnas. TTK-st osaleb projektis ehitusteaduskonna hoonete õppetooli hoidja Karin Lellep.

CALOHEE projekti raames toimub vahemikus aprill 2016 – mai 2017 kolm kohtumist erinevates Euroopa linnades. Neist esimene toimus 19.-20. mail Pisas, Itaalias. Kahe päeva jooksul toimusid plenaaristungid ja sessioonid erialarühmades. Karin esindab ehitusvaldkonda, kuhu kuuluvad spetsialistid Portugalist, Itaaliast, Iirimaalt, Inglismaalt, Rumeeniast, Prantsusmaalt, Soomest, Bulgaariast, Kreekast, Türgist, Belgiast ja Hispaaniast. Kokku oli Pisa koosolekul üle 80 osaleja, kes esindavad n-ö sisemist ringi. Lisaks neile on sama palju liikmeid veel n-ö välimises ringis, kes edastavad informatsiooni sisemisele ringile.

Järgmine projektikoosolek toimub 2016. a. novembris ning selleks ajaks peavad kõikidel erialarühmadel olema koostatud esimesed protokollid tehtud tööde kohta (uuring lõpetajate tööhõive ja tööülesannete ning osalevate kõrgkoolide õppekavade kohta).  Karin esindab ehituses rühma, mis tegeleb õppijakeskse õppimise, õpetamise ning hindamisega.

CALOHEE on üks alamprojektidest rahvusvahelises organisatsioonis “Tuning Academy”, mis tegeleb õppimise, õpetamise ja hindamise kvaliteedi arendamise ja täiustamisega kõrghariduses. “Tuning Academy” on läbi viinud paljusid projekte, milles on varasemalt osalenud ka Eesti (http://tuningacademy.org/category/countries/estonia/?lang=en).

 


  • Jaga: