Prindi

Keeltepäeva viktoriinis osales 10 võistkonda24.09.2015

Humanitaarainete keskuse korraldusel toimus sügise alguspäeval 23.09.2015 TTKs esimene keeltepäev „ Keel³ (kuubis) “. 26. septembril tähistatakse Euroopas, sh mitmel pool Eestis Euroopa keeltepäeva, et avalikkusele keeleõppe tähtsust ja julgustada elukestvat keeleõpet nii koolis kui ka väljaspool kooli: õpingute eesmärgil, tööalaste vajaduste tõttu, liikuvuse jaoks või meelelahutuseks ja isiklikuks suhtlemiseks. Millised on tänapäevased keeleõppe võimalused ning kuidas keeli õppida nii, et olla mitte 3 vaid 9 korda efektiivsem – sellest keeltepäeval räägiti.

Noore teadlaste preemia laureaat ja CERNis töötanud Mait Müntel rääkis oma ettekandes „Lingvist – tuumafüüsikaga keeleõpet kiirendama“ keeleõppe tarkvarast Lingvist, mis kiirendab keeleõpet 4 korda. Ta tõi välja kolm aspekti: keele statistika – mille jaoks seda õpid?; mälu mõõtmine ja õppeaja optimeerimine. Ott Ojamets andis nõu, kuidas õppida keelt kiirelt ja tõhusalt.Tema sõnul tuleb teha midagi teistmoodi kui koolis on tavaks (0,4% gümnaasiumiharidusest on meelde jäänud!!!!). Veebiaadressilt www.embassyofeducation.eu saab alla laadida metoodikaraamatu, mis õpetab keelt õppima. Vajalik on loomulik keelekeskkond, läheneda tuleb keelele tervikuna, mälu võtab uut kontekstis vastu, ta rõhutas, et keeleõpe on järjepidev tegevus ja nelja kuuga on võimalik saavutada vajalik keeletase. Ott Ojamets valdab ise seitset keelt. Keelehuvilisi pani kaasa elama Stand Up Comedy by Stewart Johnson from Comedy Estonia.

Keeltepäeva viktoriinis osales kokku 10 võistkonda. Võitjaks osutus meeskond koosseisus Kristjan Viil (ET11/21), Jakov Vilberg (ET 31/41) ja Meelis Bergmann (lektor).

Kuues erinevas töötoas, mis toimusid neljas erinevas keeles, osales kokku 91 keelehuvilist, nii üliõpilased kui ka TTK töötajaid. Keeleoskuse testimise vastu oli kahjuks huvi madal. Teave oma keeleoskuse hetkeseisu kohta on kindlasti tarvilik nii mitmeski elusituatsioonis.
Humanitaarainete keskuse juures asuv stend „Language club“ ootab infot ja teateid nendelt, kel soov leida keeleõppe edendamise nimel vestluspartner või keeleõppekaaslane, kellega koos teatud võõrkeelt praktiseerida. Hea võimalus ka neile, kel soov üksteist täiendada erinevate keelte õppimisel.


  • Jaga: