Prindi

Koolipere alustas sajanda juubeli tööaastat27.08.2015

TTK kollektiiv alustas uut kooliaastat 26.08.2015 ühise pildistamise ja avakoosolekuga.
Õppeprorektor Lauri Peetrimägi tutvustas traditsiooniliselt uusi töötajaid. Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas asub lektorina tööle Oliver Kalda ja külalislektoritena Erki Lember ning Elo Kiivet. Transporditeaduskonnas alustavad tööd lektorid Helen Kiis ja Inga Stelmak, assistent Rita Ojala ja külalislektor Ingrid Joost. Rõiva- ja teakstiiliteaduskonnas töötavad nüüd Ada Traumann dotsendina ja Heldi Kikas külalislektorina. Humanitaarainete keskuses asub tööle lektor Raili Juurikas. Ehitusteaduskonnas töötab külalisdotsent Julija Šommet ja mehaanikateaduskonnas külalisdotsent Eduard Brindfeldt.
Tugistruktuurides asuvad uute töötajatena tööle raamatukoguhoidja Inga Lehis, dekaani abi Helerin Ainsar ning õppekorralduse spetsialistid Kaidi Laks ja Riina Reinmäe-Veelmaa. Sirje Herkel ja Ene Golubeva alustavad õppekorralduse spetsialistina tööd. Alates 1. septembrist on transporditeaduksonnas logistika ja majanduse õppetooli hoidja lektor Ülle Aasjõe, autonduse õppetooli hoidja lektor Sven Kreek ja raudteetehnika õppetooli hoidja assistent Rita Ojala.
Vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis andis ülevaate 2015/2016. õa vastuvõtust. Esmakursuslasi asub õppima 668, neist 447 päevaõppes ja 221 kaugõppes. Kokku esitati vastuvõtuperioodil 2437 kandideerimisavaldust, populaarseim õppekava oli traditsiooniliselt transport ja logistika.
Rektor Enno Lend tõi esile algava õppeaasta eelseisvad tähised: TTK sajas aastapäev; TTK arengukava 2016-2020 koostamine; HTM 2013-2015 tegevuskäskkirja aruande koostamine; ASTRA projekt.
Õppeprorektor Lauri Peetrimägi rõhutas õppekavaarenduse küsimusi ja süsteemset edasijõudmise analüüsi; oktoobris on kavas transporditeenuste õppekavagrupi (transport ja logistika, raudteetehnika) kvaliteedi hindamine. Arendusprorektor Anne Kraav andis ülevaate TTK 100 juubeli ettevalmistustest ja tõi esile rahvusvahelistumise sõlmprobleemid. Finants- ja haldusdirektori Tarmo Sildebergi sõnul lõpeb maja fassaadide remont oktoobris, tööle asub uus kohvik AMPS.
Rektor Enno Lend õnnitles juubeli puhul Riina Timmermanni, John-Louis Rodriquezt, Liivi Tudet ja Malle Jürvest. Tütre sünni puhul võttis õnnitlused vastu Samo Saarts.


  • Jaga: