Prindi

Koolipere alustas sihiseadmisega uueks õppeaastaks28.08.2014

TTK kollektiiv alustas uut kooliaastat 27.08.2014 ühise pildistamise ja avakoosolekuga.

Õppeprorektor Lauri Peetrimägi tutvustas traditsiooniliselt uusi töötajaid. Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas asub tehnoökoloogia õppetooli juhina tööle Siret Talve, ehitusteaduskonnas asuvad assistentidena tööle TTK vilistlased Egert-Ronald Parts ja Meelis Toome, mehaanikateaduskonnas Juhan Tuppits lektori, TTK üliõpilane Peter Šverns laborandi ja vilistlane Epp-Maria Udumäe dekaani abina. Transporditeadukonnas töötavad nüüd Ivar Soone ja Tõnu Mägi lektoritena ning Henri Vennikas (TTK vilistlane) assistendina. Reaalainete keskuses asuvad tööle Oksana Labanova ja Irina Georgievskaya. Reaalainete keskuse juhina alustab tööd Karli Klaas, masinaehituse õppetooli hoidjana Tavo Kangru.

Vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis andis ülevaate 2014/2015. õa vastuvõtust. Esmakursuslasi asub õppima 726, neist 496 päevaõppes ja 230 kaugõppes. Keskmiselt esitati 4 avaldust õppekohale. Kutsekeskharidusega on 198 esmakursuslastest, vene õppekeelega koolidest 78 ning vastuvõetutest on 503 noormehed ja 223 neiud. 1/3 esmakursuslastest on Tallinnast ja Harjumaalt.

Rektor Enno Lend iseloomustas algavat aastal väisamise aastana – novembris toimub institutsionaalne akrediteerimine ning kevadel tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi (7 õppekava) kvaliteedi hindamine. Rektori tervituses jäi kõlama mõte olla enam omanäoline kõrgkool, kus üliõpilased pole üksnes statistilised subjektid.

Finantsdirektor Tarmo Sildebergi sõnul on nüüd välja ehitatud peahoone ventilatsioon ning rekonstrueeritud B ja C korpuse jõusaal, kabinetid ja riietusruumid. Arendusprorektor Anne Kraav tõstis esile kommunikatsiooni- ja turundustegevuse analüüsi, koostöö Üliõpilasesindusega, rahvusvahelistumise aastatel 2014-2020 ja TTK 100 ettevalmistavad tegevused. Õppeprorektor Lauri Peetrimägi rõhutas õppekavaarenduse küsimusi ja süsteemset edasijõudmise analüüsi. Ta andis ülevaate kolme labori arendamiseks ette nähtud EL struktuurifondide meetmetoetustest – raudtee koolituskeskusele 470 000 eurot, BIM laborile 130 000 eurot ja tööstusautomaatika laborile 370 000 eurot.

Rektor Enno Lend andis üle TTK emeriitprofessori ametilindi professor Rein Einastole, kel täitus suvel 80 eluaastat. Rektor Enno Lend õnnitles juubeli puhul Agu Eensaart, Marje Asperit, Taivo Põllut, Marek Pakkinit ja Toomas Pihli. Õnnitlused juubeli ja veteranide jõutõstmise Euroopa meistrivõistluste kuldmedali puhul võttis vastu Mihkel Laurits. Rektor õnnitles Veronika Ahtijainenit TTK eduka lõpetamise puhul, Tarvo Milli poeg Maironi sünni puhul, Mihkel Tüüri poeg Valteri ja Annika Koitmäed poeg Aarne sünni puhul.

Õppeaasta avakoosolek Õppeaasta avakoosolek

 


  • Jaga: