Prindi

Ministeerium ja TTK kuulutavad välja enampakkumise Mõdriku külas asuvate kinnisasjade rendile andmiseks12.11.2020

Haridus- ja Teadusministeerium ja Tallinna Tehnikakõrgkool kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 10.11.2020 käskkirjale nr 1.1-3/20/334 „Riigivara tasu eest kasutamiseks andmine, enampakkumise tingimuste määramine ja komisjoni moodustamine“

1) Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Mõdriku külas Tiigivahe tee 1 // 3 // 5 katastriüksusest osa (katastritunnus 90002:001:1992, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 55% ja maatulundusmaa 45%, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3957M2, kasutusala ligikaudu 1,9 ha), rendi alghind 219 eurot/aastatasuna, tagatisraha 50 eurot. Kasutamiseks antav 1,9 ha suurune ala on märgitud lisatud asendiplaanil

2) Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Mõdriku külas Tiigivahe tee 2 // 4 // Täkusamba tee 1 katastriüksusest osa (katastritunnus 90002:001:199, sihtotstarve maatulundusmaa 70% ja ühiskondlike ehitiste maa 30%, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3957M1, kasutusala ligikaudu 33,72 ha), rendi alghind 4080 eurot/aastatasuna, tagatisraha 1000 eurot. Kasutamiseks antav 33,72 ha suurune ala on märgitud lisatud asendiplaan.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise kinnises ümbrikus hiljemalt 03.12.2020 kella 13.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusvõrgu osakonna juhatajale aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida:

–  pakkuja kontaktandmed;
–  objekti nimetus ja/või katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
–  hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“.

Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:

  1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  2. rendiobjekti nimetus ja katastritunnust (kummalegi katastriüksusele tuleb teha eraldi pakkumine);
  3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta) aastatasuna. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  4. nõustumine enampakkumisel osalemise ja kasutamiseks antava vara rendile võtmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
  5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris;
  6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

Enampakkumise tagatisraha peab osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606 (Swedbank AS), EE891010220034796011 (AS SEB Pank) või EE701700017001577198 (Luminor Bank) viitenumbriga 2800047737 selgitusega „rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastriüksuse tunnus“, hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud kasutamiseks antava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone.

Kirjalike pakkumise avamine toimub 03.12.2020 kell 13.05 Tartus Munga tn 18 Tõnissoni koosoleku ruumis (0-korrusel). Pakkumiste avamine on avalik, kuid koha peale tulla soovitame üksnes äärmisel vajadusel. Kindlasti peab hoones kandma näomaski ja desinfitseerima käed.

Enne pakkumise tegemist palun tutvuda „Enampakkumise tingimused ja korraga“ ja „Rendilepingu projektiga“ Kõik asjast huvitatud isikud võivad tutvuda kasutamiseks antava varaga looduses igal ajal. Täpsemat infot kinnisasjade kohta saab haldusspetsialist Mati Noorväli käest (e-post mati.noorvali@tktk.ee, telefon 53409403).


  • Jaga: