Prindi

Üliõpilastele terviseohutuse tagamiseks COVID-19 tingimustes25.08.2020

Seoses jätkuvalt leviva koroonaviirusega palume kõigil üliõpilastel nakkuse vältimiseks jooksvalt  jälgida nii kõrgkooli kui riiklikke infokanaleid ning täita terviseameti juhiseid.

Kõrgkool tagab kõikidel üldkasutatavatel aladel (koridorides, kohvikus, raamatukogus, vestibüülides ning puhkealadel) käte desinfitseerimisvahendid. Kõiki kooli ruume puhastatakse igapäevaselt. Maski kandmine siseruumides ei ole kohustuslik, kuid kõik, kes soovivad, võivad seda teha.

Ükskõik milliste haigusnähtudega tuleb püsida kodus ning võtta ühendust oma perearstiga. Juhul, kui haigusnähud ilmnevad õppetööl, tuleb viivitamatult koolist lahkuda ning teavitada oma instituudi juhiabi.
Õppejõul on õigus paluda kanda loengus osalejatel maske,  haigusnähtudega üliõpilane koju paranema saata ning ta on kohustatud võimaldama üliõpilasele õppetöö distantsilt. 

COVID-19 positiivse testi tulemuse korral peab üliõpilane viivitamatult teavitama oma instituudi juhiabi ning koostöös kõrgkooliga tehakse kõik nakkusohu vältimiseks ja levimise takistamiseks.

Tehnikakõrgkool soovitab lähiajal igasugusest reisimisest hoiduda. Isiklike, tööalaste ja õpirändega seotud vältimatute reiside planeerimisel tuleb lähtuda välisministeeriumi antud soovitustest.

Palume meeles pidada, et:
Viiruse liikumine sõltub meist kõigist
Viiruste ülekandumist soodustab inimeste füüsiline lähedus
Esmajoones tuleb olla ise vastutustundlik
Maski kandmine on igati tervitatav


  • Jaga: