Prindi

Kõrgkoolid korraldavad välistudengitele tutvumisnädala25.08.2014

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Sisekaitseakadeemia korraldavad ühise sissejuhatava nädala Erasmus+ programmi välisüliõpilastele 25.-29. augustil 2014.

„Welcome to Estonian Week“ on intensiivne eesti keele ja kultuuri kursus, millest võtab osa 41 üliõpilast erinevatest Euroopa riikidest. Programm aitab välisüliõpilastel kohaneda kiiremini ja lõbusamalt Eesti riigi igapäevaeluga ning toetab nende akadeemilist, sotsiaalset ja kultuurilist integratsiooni. Pikemas perspektiivis toetab kõrgkoolide ühisprojekt loodetavasti erialadevahelist ideederinglust ja koostööd.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool. Kõrgkoolis saab õppida õenduse, tervisedenduse, farmatseudi, optometristi, hambatehniku, tegevusterapeudi, ämmaemanda ning kutseõppe erialasid.

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. Õppida saab viies teaduskonnas tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse valdkondades 13 õppekaval.

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile)

Välistudengid

Välistudengid


  • Jaga: