Prindi

Külalisena Vilniuse partnerkõrgkoolis rahvusvahelisel nädalal04.12.2013

Reaalainete keskuse lektor Olga Ovtšarenko külastas Erasmus projekti vahetusõppejõuna 17-20. 11.2013 IBW (Internatsional Business Week) käigus Vilniuse Tehnikakõrgkooli.

Õppetöö läbiviimiseks oli koostatud ingliskeelne õppematerjal, koolituse töökeeli oli mitu – inglise, vene, leedu (tõlkida aitas nii kolleeg kui tudeng) ja leedu viipekeel (üks tudeng oli kurttumm tütarlaps ja teda aitas viipekeele tõlkija).

Õppejõud esitas rõivateaduskonna kolleegidele Solid Edge arvutiprogrammi tutvustuspresentatsiooni ja näitas arvutiprogrammiga joonestamist. Tähelepanu äratasid 2d-keskkonna (joonestamise osa) kasutamise võimalused, diskussiooni käigus sai koostatud erinevate ülesannete variandid, mida seminari käigus kasutati.

Olga Ovtšarenko viis läbi loengud ja seminarid I ja II kursuse rõivateaduskonna tudengitele teemale: Solid Edge arvutiprogrammi võimaluste tutvustus ja kasutamine erialaste jooniste ning eskiiside valmistamiseks.

Saadud tagaside näitas, et Solid Edge arvutiprogrammi kättesaadavus (joonestamise osa on tasuta), mõistetavus ning sõbralikkus võimaldab tudengitele CAD-programmi töötamise loogikat paremini mõista ning teiste arvutiprogrammidega koostööd teha.

Vilniuse partnerkõrgkooli külastus aitas oma töökogemust jagada ja täiendada, õppeaine huvitavaid võimalusi avada, uusi ideid käsutusse saada (ülevaade Olga Ovtšarenkolt).

Vilniuse_loengud_Olga_1

Vilniuse_loengud_Olga_2


  • Jaga: