Prindi

Kunstiakadeemia, Tehnikakõrgkool ja Arhitektide Liit tihendavad koostööd arhitektuurihariduse arendamisel03.07.2015

Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti Arhitektide Liit sõlmisid kolmapäeval, 2. juulil, uue kokkuleppe koostööks Eesti arhitektuurivaldkonna arendamisel, et aidata kaasa Eesti arhitektuurihariduse sünergilisemale arengule.

Kokkulepe on jätkuks 2011. aastal sõlmitud lepingule, mis sätestab koostöö valdkondadeks arhitektiõppe korralduse vastavalt magistritaseme ning rakendusarhitekti haridusele kooskõlas Eesti kvalifikatsiooniraamistiku ja kutsestandardi nõuetega.

“Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea – Eesti Arhitektide Liit toetab igati koostööd arhitektiõppes. Täna konkureerime me rahvusvahelisel turul. On ütlemata oluline, et meie haridus oleks tugev, see annaks rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaldaks töötada kõikjal Euroopa Liidus ning ka laiemalt. Valdkonna konkurents Eesti-siseselt on väga kõrge. Hea haridus loob noortele eeldused tööturule sisenemiseks, töökogemuse saamiseks ning läbi kutse iseseisvalt ja omal vastutusel töötamise õiguse taotlemiseks,” kommenteerib koostöö tihendamise ajendeid Eesti Arhitektide Liidu president Indrek Allmann.

Lepinguga jätkatakse TTK ja EKA vahelist senist edukat koostööd, et võimaldada TTK lõpetanutel jätkata magistriõpinguid EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekaval. Samuti on TTK arhitektuuri eriala üliõpilastel ka edaspidi võimalik kahe aasta jooksul enne EKA magistriõppesse asumist osaleda bakalaureusetaseme teooriaainetes: Moodsa arhitektuuri ajalugu, Eesti 20. ja 21. sajandi arhitektuur, Esteetika ja visuaalkultuur ning Filosoofia I.

„Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektiõpe annab hea ja kindla baasi nii töötamiseks arhitektuuribüroos kui õpingute jätkamiseks magistri tasemel. Pärast suurepäraste pragmaatiliste oskuste omandamist saab Eest Kunstiakadeemias keskenduda üldisematele küsimustele, kellele, milleks ja kuidas me keskkonda loome ning seeläbi ehitada üles isiklik eelarvamustest vaba, maailmast laiemal arusaamisel ning oma isiklikel veendumustel tuginev iseseisev loominguline maailm,” selgitab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan professor Toomas Tammis.


  • Jaga: