Prindi

Logistikaseminar suundub aru pidama merele20.03.2015

25.03.2015 toimub juba kuueteistkümnendat korda Logistikaseminar, mida korraldavad Tallinna Tehnikakõrgkooli III kursuse logistikatudengid. Tänavune seminar on ühepäevane üritus ja toimub Tallinki laeval Baltic Queen.
Seminari peateemaks on “Muutuste aeg“, mille raames anname võimaluse saada ülevaate toimunud murrangutest ja plaanitavatest muutustest logistikamaastikul. Räägitakse, millised võiksid olla tulevikuväljavaated, kuidas on tarbijakäitumise muutus mõjutanud logistikasektorit ning pööratakse tähelepanu meretranspordis toimuvale.
Seminari peaesineja on endine Euroopa Liidu asepresident ning transpordivolinik Siim Kallas. Transpordivolinikuna olid tema peamisteks teemadeks üleeuroopalise transpordi valdkonna edendamine, transpordisektorist tuleneva keskkonnasaaste vähendamine, ühtsete reeglitega transporditeenuste turu arendamine ning Euroopa TEN-võrgustiku väljaarendamine. Ettekanne „Kas piiridel on piire? – transpordisektori tulevik“ keskendub vedajatele kehtestatud piirangute käesolevale praktikale ja tulevikusuundumustele Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides ning nende mõju ettevõtete konkurentsivõimele.
Teemaplokkides Tulevikuväljavaated, Tarbijakäitumise mõju logistikasektorile ja Muutused meretranspordis saavad sõna Karli Lambot, Dago Antov, Asko Talu, Ardi Ratassepp, Jüri Suursoo, Glen Pilvre jt.
Lisaks on tudengitel võimalus tutvuda mainekate logistikaettevõtetega ning seeläbi leida ka praktika- või töökoht.

Tutvu programmiga:     www.logistikaseminar.ee

 


  • Jaga: