Prindi

Lõppes kolm aastat kestnud TTK praktikasüsteemi arendanud projekt23.09.2019

TTKs lõppes 3 aastat kestnud TTK praktikasüsteemi arendanud projekt „ Praktilised oskused viivad edasi“, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „ Tööturu vajadustele vastava kutse-ja kõrghariduse arendamine“ vahenditest.

TTK õppekvaliteedi parendamiseks läbi praktiliste oskuste aitas projekt oluliselt suurendada üle-eestilist koostööd ettevõtete ja TTK vahel, suurendada praktikakohtade valikuvõimalusi üle Eesti ja välismaal ning viia õppekavad ja praktikad vastavusse kaasaegse tööturu vajadustega.

“Selleks kaasati õppetööse praktikuid, sõlmiti uusi praktikalepinguid ettevõtetega ja koolitati praktikajuhendajaid. Samuti töötati välja uus praktikavorm, kus üliõpilased katsetasid ettevõtete uusi tehnoloogiaid TTK laborites”, selgitas tehnikainstituudi lektor Marek Pakkin.
TTK õppejõud stažeerisid nii välis- kui Eesti ettevõtetes, et olla paremini kursis praktiliste sektori töövõtete ja arengutega.
  • Jaga: