Prindi

Lõuna-Wales’i ülikooli õppejõud kiitis TTK tudengite inglise keele oskust17.04.2014

Humanitaarainete keskust külastas 24.-28.03.2014 Erasmus programmi raames University of South Wales’i õppejõud Emily Powell Ühendkuningriigist.

Emily Powell õpetab USW-s akadeemilist inglise keelt välismaalastest tudengitele paljudelt erialadelt. Kuna Lõuna-Walesi Ülikoolis ei õpetata erialast võõrkeelt, oli külastuse eesmärk tutvuda erialase keeleõppe metoodika ja korraldusega Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning leida ideid, kuidas õpetada erialast võõrkeelt liitrühmades. Muuhulgas olid arutluse all ka edasised koostöövõimalused ning üliõpilasvahetus tudengite keeleoskuse arendamiseks.

Nädala jooksul andis Emily Powell aktiivse keeleõppe tunde EI, TEI ja TÖ erialadele. Tudengitel oli võimalus töötada õppejõuga, kelle emakeel on inglise keel. Sarnaselt meie õppejõududega kasutas külalisõppejõud grupitöös aktuaalseid erialaseid tekste, põimides ülesannetesse akadeemilise inglise keele struktuure. Külalisõppejõule avaldas muljet TTK tudengite töökus, ladus koostöö õppejõuga ja väga hea inglise keele oskus.

Lisaks vaatles külalisõppejõud kolme loengut, võttis õppijana osa kursusest „Eesti keel ja kultuur“ ning osales Erasmus tudengite poolt läbiviidud vanalinna ekskursioonil, kus välistudengid ise tutvustasid erinevaid vaatamisväärsusi Tallinna vanalinnas. Keskuse keeleõppejõudude seminaril vahetati õpetamiskogemusi, arutleti metoodika üle ning võrreldi keeleõppe korraldust kahes koolis.

Lõuna-Wales’i Ülikoolis kehtivad ranged reeglid: keeletundidest osavõtt on kohustuslik, puudumine ainult tõendi alusel ning kursused lõppevad kokkuvõtva eksamiga, mille mittesooritamisel on vaid üks järeleksami võimalus. (Humanitaarainete keskuse õppejõud Annika Kangur)


  • Jaga: