Prindi

Mehaanikateaduskonna lõpetajad saavad mehaanikainseneri esmakutse19.02.2014

SA Kutsekoja Inseneride kutsenõukogu andis 06.02.2014 Tallinna Tehnikakõrgkoolile õiguse omistada masinaehituse ning tehnomaterjalide ja turunduse õppekava lõpetajatele mehaanikainseneri, tase 6, esmane kutse.

Alates 2014. aasta kevadest on masinaehituse ning tehnomaterjalide ja turunduse lõpetajatel võimalus saada koos diplomiga mehaanikainseneri, tase 6 esmakutse. Kutse andmise otsuse teeb pärast õppekava läbimist ja lõputöö edukat kaitsmist lõputööde kaitsmiskomisjon. Lõpetajale antud esmane kutse on tähtajatu.

Täpsem info: Mehaanikainsener, tase 6 kutsestandardist on siin:

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10477665.

Tutvu: Mehaanikainseneri kutseala esmase kutse andmise kord

 

 

 

 


  • Jaga: