Prindi

Milliseid oskusi ja teadmisi oodatakse tuleviku tegijalt?25.02.2014

Tallinna Tehnikakõrgkoolis esines 18.02.2014 avaliku loenguga „Tuleviku töö võtmeküsimused“ Tallinna Tehnikaülikooli IKT õppevaldkonna arendusnõunik Kristjan Rebane. Avaliku loengu fookus oli suunatud küsimusele: Milliseid oskusi ja teadmisi oodatakse tänaselt õppijalt – tuleviku tegijalt?

Võrreldes eelmiste sajanditega on areng olnud viimasel ajal tohutu, asjad muutuvad kiiresti. Inimesed jäävad tööta, sest masinad võtavad töö üle. Vajalikud võtmeoskused on seotud maailma trendidega, miks üks või teine oluliseks muutub.

Kristjan Rebane tõi välja maailmatrendid: pikaealisus; Ida esiletõus; keskkond; tehnoloogiate sulandumine ja valdkonnavahelisus; nutikate masinate esiletõus; rohemajandus ja cleantech; arvutite maailm; tehnoloogiad sotsiaalprobleemide lahendajana; võrgustunud ja hajusad organisatsioonid; üleilmselt võrgustunud maailma, uue meedia ökosüsteemid; etnograafia ja IT; anonüümsuse kadu.

Tõusetub küsimus: kes me inimestena oleme, mida meilt oodatakse, mida me ise tahame? Välja saab tuua erinevad aspektid: mõtestamine (arvuti ei tea, millel on inimese jaoks väärtus); sotsiaalne intelligentsus (inimeste omavaheline suhtlemine); loov mõtlemine ja kohanemine (oskus reageerida ootamatustele); kultuuride ülene kompetentsus (oskus toime tulla erinevates keskkondades); programmeeriv mõtlemine (oskus suuri andmemahtusid tulemuslikult töödelda); uue meedia kirjaoskus; transdistsiplinaarsus (spetsiifiline + lai silmaring); disainmõtlemine (oskus visualiseerida ja mudeldada oma töös tarvilikke protsesse); virtuaalne koostöö (hoida inimesed pühendunud ja motiveeritud, tekitada neis kollektiivi tunnet); enesejuhtimine (oskus vajalikku infot filtreerida ja eristada olulist ebaolulisest).

Future Work Skills 2020 (Institute for the Future, USA) toob välja kümme olulist omadust, mis on vajalikud, et tulevikus hakkama saada.

Kristjan Rebase loengKristjan Rebase loeng

 

 


  • Jaga: