Prindi

Milliseid oskusi ja teadmisi oodatakse tuleviku tegijalt?11.02.2015

Tallinna Tehnikakõrgkoolis esines 10.02.2015 avaliku loenguga „Tuleviku töö globaliseeruvas maailmas“ Viive Kinkar SAst Innove. Loengu fookus oli suunatud küsimusele: Milliseid oskusi ja teadmisi oodatakse tänaselt õppijalt – tuleviku tegijalt?

Võrreldes eelmiste sajanditega on areng olnud viimasel ajal tohutu, asjad muutuvad kiiresti. Inimesed jäävad tööta, sest masinad võtavad töö üle. Samas on loovus ainuomane inimesele. Samuti suutlikkus reageerida ootamatutele olukordadele. Vajalikud võtmeoskused on seotud maailma trendidega, miks üks või teine oluliseks muutub. Viive Kinkar rõhutas, et tulevikutöötaja on kohanemisvõimeline elukestev õppija, kellel on oskusi midagi praktiliselt ära teha. Suhtleja, loov, täpne, usaldusväärne – need omadused moodustavad hea töötaja stardipaketi.

Tõusetub küsimus: kes me inimestena oleme, mida meilt oodatakse, mida me ise tahame? Välja saab tuua erinevad aspektid: mõtestamine (arvuti ei tea, millel on inimese jaoks väärtus); sotsiaalne intelligentsus (inimeste omavaheline suhtlemine); loov mõtlemine ja kohanemine (oskus reageerida ootamatustele); kultuuride ülene kompetentsus (oskus toime tulla erinevates keskkondades); programmeeriv mõtlemine (oskus suuri andmemahtusid tulemuslikult töödelda); uue meedia kirjaoskus; transdistsiplinaarsus (spetsiifiline + lai silmaring); disainmõtlemine (oskus visualiseerida ja mudeldada oma töös tarvilikke protsesse); virtuaalne koostöö (hoida inimesed pühendunud ja motiveeritud, tekitada neis kollektiivi tunnet); enesejuhtimine (oskus vajalikku infot filtreerida ja eristada olulist ebaolulisest).

Mõtlemapanev on tööjõuvajaduse prognoos 2020. aastaks: vaja on 15% lihttöölisi; 50% kutseharidusega (lisaks teadmistele ka oskused); 35% kõrgharidusega.

Viive Kinkar 008
Viive Kinkar 001

 


  • Jaga: