Prindi

Õigusaktide muudatused kõrghariduses uue õppeaasta alguses07.09.2016

12.07.2016 jõustusid ja sügisest rakenduvad Vabariigi Valitsuse määruse „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“ muudatused. Muudatustega laiendatakse tulemusstipendiumi taotlemise ning erialastipendiumi ja erivajadustega üliõpilaste stipendiumi maksmise tingimusi. Stipendiumite taotlemise õigust laiendatakse ka Eestis viisa alusel viibivatele isikutele. Üldjuhul taotlevad välisüliõpilased elamisluba õppimiseks Eestisse saabumisel semestri alguses. Tulenevalt taotlejate suurest arvust võtab elamislubade menetlemine aega ja seetõttu ei pruugi ilma muudatuseta oluline arv isikuid esimesel semestril stipendiumi saada.

Luuakse võimalus maksta erialastipendiumit osakoormusega õpetajakoolituse õppekavadel õppivatele üliõpilastele. Täpsustatakse erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlemisega seonduvat ning nähakse ette, et taotlemisel võetakse arvesse üliõpilase poolt täidetav, mitte täidetud õppekava maht. Samuti nähakse kõigile enne 2013/14. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele ette võimalus taotleda tulemusstipendiumit juhul, kui nad ei ole ületanud õppekava nominaalaega. Algavast ehk 2016/17. õppeaastast saabub kõrgharidusreformi üleminekuperioodi tähtaeg. See tähendab, et:

  • enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele kohaldatakse õppekulude
    hüvitamisel kehtivas ülikooliseaduses ning rakenduskõrgkooli seaduses sätestatut ning mitte endisi reegleid;
  • enne 2013/14. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastel kaob ära võimalus akadeemilisel
    puhkusel olles õppekava täita;
  • enne 2013/14. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastel oli kuni eelmise õppeaasta lõpuni õigus taotleda nende sisseastumiseel kehtinud süsteemi põhitoetust ning täiendavat toetust. Alates 2016/17. õppeaastast saavad üliõpilased taotleda vajaduspõhist õppetoetust ning vajaduspõhist eritoetust, mis on suuremad ning mõeldud laiemale taotlejaskonnale.

  • Jaga: