Prindi

Päevaõppe esmakursuslased alustasid kooliteed Gaudeamusega02.09.2014

Esimene koolipäev päevaõppe esmakursuslastele algas teadmistepäeval 01.09.2014 avaaktustega aulas. Esimesena kogunesid ehitus- ning arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna tudengid, teisena mehaanika-, transpordi- ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna üliõpilased – kokku 496 õpihimulist.

Rektor Enno Lend kutsus oma tervituses koostööle teadmiste omandamisel, et täita TTK missiooni (Toetada Eesti ühiskonna jätkusuutlikku arengut rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde kaudu tehnikavalkonnas, peamiselt inseneriõppes) ja aidata kaasa Eesti jätkusuutlikule arengule 4 aasta pärast. Rektor soovis tulemuslikku tegevust TTK seinte vahel ning rõhutas tegelike teadmiste tähtsust. Rektor edastas TTK nõunike kogu esimehe Arvi Hamburgi ja liikme Toivo Asmeri head soovid tarkuse päeva puhul.

Õppeprorektor Lauri Peetrimägi rõhutas tihedat sidet õppimise ja õpetamise vahel ning arenenud õpikeskkonda. TTK õppekavad on rahvusvaheliselt tunnustatud, kõrgkoolil on üle 30 kaasaegse sisustusega labori. Õppeprorektor tõstis esile head koostööd ettevõtetega ning inimlikku sidet üliõpilaste ja õppejõudude suhetes. Arendusprorektor Anne Kraav soovitas aktiivselt kasutada võimalust saada rahvusvahelist kogemust, kas partnerkõrgkoolides õppides, praktikal välisettevõtetes, või kodukoolis välisüliõpilastega koos õppides. Ta rõhutas õppetöö ja rakendusuuringute sidusust, võimalust osaleda teadusarendus- ja loometegevuses (TAL) ning rahvusvahelistes programmides ja projektides.

Ehitusteaduskonna dekaan, professorite kogu liige Martti Kiisa andis nõu võtta koolilt kõik, mis võtta on, mitte piirduda lihtsalt 240 EAPga. Autonduse õppetooli hoidja Sven Andresen tõlkis värsketele tudengitele omapoolsete tabavate lisandustega maakeelde üliõpilaste hümni Gaudeamuse. Üliõpilasesindus pani noortele südamele, et teha tuleb järjepidevalt tööd ja suhelda omavahel ning mitte tekitada õppevõlgu. Ja lisaks õppetööle saab ka laulda kammerkooris ja tantsida Savijalakestes.

Õppeprorektor Lauri Peetrimägi andis kaheksale esmakursuslasele, kes said vastuvõtul kõrgkooli sisse maksimumtulemustega, kõrgkooli meene – Jekaterina Jatel (rakendusarhitektuur), Liisa Nõges (tehnoökoloogia), Aleksei Makagonov ja Christin Algo (hoonete ehitus), Kaia Tomson (masinaehitus), Kristiina Kriisa (rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia), Kuldar Kukk (autotehnika) ja Doris Välis (transport ja logistika).

Kõik esmakursuslased said TTK tudengiteatmiku, milles lisaks vajalikule olulisele infole on ka õppeaasta kalendaarium. Pärast aktusi jätkus esimene koolipäev teaduskondade infotunniga.

Avaaktus Avaaktus


  • Jaga: