Prindi

Parim lõputöö pälvis ka aasta rakendusliku teadustöö tiitli05.10.2018

Tallina Ettevõtluspäeva pidulikul galaüritusel autasustati TTK äsjast vilistlast Grethe-Johanna Ploompuud Rakendusliku teadustöö 2018 auhinnaga.

Tallinna Tehnikakõrgkool selgitas 2018. õppeaasta kevadsemestril parima lõputöö, milleks oli ringmajanduse ja tehnoloogia instituudis keskkonnatehnoloogia ja –juhtimise õppekaval Grethe-Johanna Ploompuu kaitstud „Juhendmaterjal tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitlemiseks, mis nüüd pälvis ka laiemat tunnustust.

Ringmajanduse instituudi direktori Erki Lemberi sõnul on Ploompuu “Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal” hea näide lõputööst, millel on  suur rakenduslik väärtus. „Selle põhjal on plaanis uuendada ja süstematiseerida Eesti tervishoiuasutuste jäätmete kogumise ja käitlemise praktikaid“.

Töö kirjutamine ja teema valik toimus koostöös Eesti Jäätmekäitlejate Liiduga, juhendajaks TTK lektor Monica Vilms, konsultant Marit Liivik. „Kaitsmiskomisjon tõstis esile töö  üle-Eestilist mõju ja kui see saab sügisel kooskõlastuse riigiasutustelt, hakatakse seda kõikides tervishoiuasutustes rakendama“, selgitas Lember.

Töö autor meenutab, et lõputöö teema valik sai alguse sellest, et Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) kontakteerus Tallinna Tehnikakõrgkooliga ning pakkus välja võimalust lõputöö raames koostada uus jäätmekäitluse juhendmaterjal Eesti tervishoiuasutustele. „Töö raames sai külastatud nelja Eesti haiglat, et näha, kuidas hetkel eri asutustes toimib jäätmete käitlus. Reaalse olukorra nägemine lihtsustas kindlasti töö kirjutamist, kuna tervishoiuasutustes tekib nii mõnigi jäätmeliik, millega muidu pole kokku puutunud“.

Grethe-Johanna Ploompuu hinnangul oli lõputöö keerulisem osa andmete kogumisel suurel hulgal õigusaktide läbitöötamine, kuna tervishoiuasutuste tööd reguleerivad päris mitmed Eesti kui ka Euroopa Liidu seadused. „Samuti on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt koostatud mahukad dokumendid soovitustega tervishoiuasutuste töö korraldamiseks“.

Lõputöö autor ei osanud enda sõnul kirjutamise käigus ette näha, et valmis töö hiljem nii palju tähelepanu saab, kuid samas on tegemist väga aktuaalse teemaga ning koostatud sai praktiline juhendmaterjal, mis kindlasti on Eesti tervishoiuasutustele kasuks.

 


  • Jaga: