Prindi

Valmis sai interaktiivne õppematerjal ehituse erialade üliõpilastele08.12.2020

Erasmuse programmist rahastatud projekti „Virtuaalse õpikeskkonna arendamine tehnilises kõrghariduses“ (VirTec, 2018-2021) ühistöö tulemusena loodi õppematerjalide komplekti ehituse erialade esmakursuslastele – loodud õppematerjal vastab tänapäevastele nõuetele ja sisaldab interaktiivseid elemente.

Koolitusmaterjalide abil saab arendada ruumilise visualiseerimise oskusi ja anda õpilasele võimalus interneti kaudu iseseisvalt teadmisi omandada ilma spetsiaalse varustuse ja erialaspetsiifiliste tarkvarata.

„Kaasaegses õppetöös on vaja kasutada kaasaegseid tehnoloogilisi edusamme, et õpilasi õppeprotsessi kaasata, huvitavaid ja asjakohaseid õppematerjale luua ja pidevalt arendada“, kommenteeris projekti eestvedaja, reaalainete keskuse juhtivlektor Olga Ovtšarenko.
Ta selgitas, et tagasiside saamine pole mitte ainult haridusprotsessi edukuse näitaja, vaid ka juhend õpilase sammhaaval liikumisel õppeprotsessis. „Erinevate objektide simulaatorid on õpilastele kättesaadav tõhus õppematerjal, mis sisaldab vajalikku teavet ja funktsioone, mida on lihtne ja intuitiivne kasutada“.

Novembris hakkas tööle uus Erasmus+ projekt VirSTEM – Virtuaalse tehnoloogia kasutamine STEM-is, mille eesmärk on luua avatud veebikursus “Insenerigraafika alused” 3 ECTS/EAP integreeritud BIM-iga (Building Information Modeling – ehitusinfo modelleerimisega). E-kursus kavandatakse bakalaureuse taseme ehitusinstituudi tudengitele, samuti spetsialistide täiendkoolituseks.
Ehitusinstituudi lektor Egert-Ronald Parts märkis, et ehitusvaldkonna efektiivsust saab tõsta, kui rakendada laiaulatuslikumalt BIM lahenduste kasutamist. „Praeguste ja tulevaste inseneride koolitamisel oleks vaja suurendada BIM ainete mahtu ning täiendada õppematerjale. Interaktiivsed 3D hoone mudelid ning BIMi põhised lahendused võimaldavad muuta uue õppematerjali omandamise kaasavamaks ja lihtsamaks“, kommenteeris lektor.

Arvestades praegust distantsõppe paratamatust, on vaja leida uus lähenemine spetsialistide haridusele, milles juhtiv roll antakse kaugõppele ja individuaalsele õppele, kasutades kvaliteetseid interaktiivseid õppematerjale.

Ehitusinstituudi lektorite sõnul aitavad projekti interaktiivsed lahendused lihtsustada aine omandamist ja tekitavad rohkem seoseid järgnevates ainetes õpitava sisuga ning aitavad tulevast inseneri paremini ette valmistada tööturu jaoks.

„VirSTEMi projekt kasutab kõige ajakohasemat info- ja kommunikatsioonitehnoloogia metoodikaid. See keskendub kombineeritud ja paindlike õpperadade loomisele, kasutades rühma- ja mobiilset õppimist ning toetades õppija valikuid ja loovust“, selgitas Egert-Ronald Parts.<


  • Jaga: