Prindi

Raamatupoodidesse jõudis raamat „Sild üle ajajõe. Tallinna Tehnikakõrgkooli lugu“12.10.2015

12.10.2015 jõudis raamatupoodidesse uus raamat „Sild üle ajajõe. Tallinna Tehnikakõrgkooli lugu“, mis jälgib tehnikahariduse templi sajandipikkust kujunemislugu tema õppejõudude ja vilistlaste meenutuste kaudu.

Tallinna Tehnikakõrgkooli ajalugu viib meid tagasi 1914. aasta augustikuusse, mil Venemaa kaubandus- ja tööstusminister kinnitas Tallinna Linna Poeglaste Kommertskooli põhikirja. 1915. aasta suvel sõnastas uue kooli loomise idee jõuliselt ajalehe Tallinna Teataja peatoimetaja, hilisem Eesti president Konstantin Päts.

Käimas oli maailmasõda, mille käigus lagunesid terved impeeriumid. Muutusid kooli nimed ja asukohad, liituti ja poolduti, kuid tol ajal mulda visatud seemnetest kasvas mitu tugevat puud, sealhulgas ka TTK.

Raamat vaatab tagasi kooli kujunemisloole ja analüüsib ka hetkesseisu Eesti haridusmaastikul. Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend rõhutab raamatus: „Konkurentsi ei tohi karta. Konkurentsi likvideerimine vähendab selgelt haridussüsteemi paindlikkust ja võimet reageerida majanduse vajadustele. Teadmismahukas majandus pole üheski ühiskonnas tekkinud iseenesest. Kesk-ja kõrgtehnoloogiaettevõtete arengut soodustav keskkond on nüüdisajal kompleksne, seda toetav haridussüsteem on vaid üks edutegur. Tallinna Tehnikakõrgkooli ja laiemalt haridussüsteemi väljund peab vastama tööturu vajadustele, sest muidu tekib otsekohe ümberõppe vajadus. Itaalias, Hispaanias, aga ka Eestis on palju kõrgharidusega inimesi, kelle haridus ei vasta tööturu vajadustele. Muidugi võib rõhutada õppimise au ja ilu, kuid tähtis on, et noor inimene saaks omandatud erialaga toita ennast ja oma peret.“

Raamatu autor Paavo Kangur tunnistab, et märkas põnevusega, et nii öelda Kanguri komisjoni töö langes ajaliselt Eesti kõrghariduse tegevussuundade raporti koostanud Gunnar Okki komisjoni tööga.„Mitmed raamatu jaoks intervjuu andnud haridusjuhid mainisid, et algamas on uus inetu ressursisõda Eesti kõrgharidusturul. Siinkohal tahaksin üle korrata vana tarkuse – las õitsegu tuhat lille, las lennaku tuhat lindu, ” ütleb raamatu autor ja väljaandja Inglisilla Produktsioon juht Paavo Kangur.

http://bit.ly/1VNbTZm

 

 

 


  • Jaga: