Prindi

Rahvusvaheline töörühm arutas ettevõtete ja haridusasutuste uusi koostööstrateegiaid08.02.2016

1.02–3.02 kohtus TTK-s Leedu, Soome ja Islandi kõrg- ja kutsekoolide esindajatest koosnev projektipõhine töörühm NewS (New Strategies for Working Life Collaboration), et arutada uusi strateegiaid haridusasutuste ja ettevõtete vaheliseks koostööks.

Kõne all olid praktika korraldamine, koostöö vilistlastega, projektitööd, õppekavanõukogud, karjääriteenuste pakkumine ja ühiskonna teenimise valdkonnad.

Kohtumisel tutvustati uuringut, mille eesmärgiks oli selgitada parimad praktikad eelpool nimetatud valdkondades. Samuti räägiti meetmetest, mis aitavad haridusinstitutsioonidel ette valmistada õppureid tööellu astumiseks.

Kohtumisel väliseksperdina osalenud EURASHE asepresident Michal Karpiseki hinnang ning kommentaarid ja soovitused projekti hetkeseisule olid asjakohased ja vajalikud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Väliskülalistele tutvustati ka viimastel aastatel jõudsalt täienenud TTK õppelaboreid, seal hulgas rõivateaduskonna 3D kehaskännerit, ehitusteaduskonna virtuaalreaalsuse ja transporditeaduskonna raudteelaborit. Lisaks kaasaegsele laboritele avaldas külalistele muljet ka TTK visuaalne identiteet, eeskätt logo ja kooli internetilehekülg.

NewS ehk New Strategies for Working Life Collaboration on Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel läbiviidav projekt. Riikidest osalevad projektis Eesti, Leedu, Soome ja Islandi kutse- ja kõrgkoolid, TTK osaleb projektis teist aastat.


  • Jaga: