Prindi

Rahvusvahelised suhted seadsid järgmiseks õppeaastaks sihte10.06.2015

TTK rahvusvaheliste suhete juht Hedi Pehme ja spetsialist Triin Thalheim andsid teaduskondade dekaanidele, õppetoolide juhtidele  ja dekaani abidele ülevaate lõppeva kooliaasta tulemustest ja järgmise eesmärkidest.
2014/2015. õppeaastal käis Erasmus programmi raames 48 TTK tudengit partnerkõrgkoolides vahetusüliõpilasena õppimas või praktikal ettevõtetes. Neile lisandub veel lühiajalistel IP projektidel osalemine. Populaarsemad sihtkohad TTK tudengitele olid Saksamaal, Soomes, Taanis ja Portugalis. Järgmisel õppeaastal on TTKl kavas saata välja samuti 48 tudengit, mille kohaselt vähemalt 2% teaduskonna tudengitest käiks välismaal õppimas või praktikal. Sobivate üliõpilaskandidaatide leidmisel on suur osa ka teaduskondadel ja õppejõududel.
Lõppeval õppeaastal lisandus 10 uut partnerkõrgkool: Horvaatiast, Hollandist, Hispaaniast jm. Aastatel 2015-2017 on üleilmse programmi raames perspektiivis kutsuda TTKsse ka 1 õppejõud ja tudeng nii Iisraelist kui Taist.
2015. aasta sügisel tuleb TTKsse vahetusüliõpilasena õppima 28 välistudengit Leedust, Saksamaalt, Soomest, Ungarist, Türgist jm. Õppeaasta alguses on kavas korraldada Welcome Week koos Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. Kuna välistudengeid saabub sel sügisel rekordarv, siis neile oleks abiks sisseelamisel ja õppeprotsessis TTK üliõpilased-tuutorid.
Novembris on rahvusvahelistel suhetel kavas korraldada International Week koos Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrkgooliga, mis seekord on lisaks õppejõududele suunatud eelkõige tugistruktuuride vahelisele koostööle.

Triin ja Hedi


  • Jaga: