Prindi

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tähtaeg on 3. september25.08.2015

SA Eesti Rakenduskõrgkoolid koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga kuulutab välja rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi.

Konkursi eesmärk:

  • väärtustada rakenduskõrgkoolide rakendusliku suunitlusega projekte ja uurimusi;
  • tõsta rakenduskõrgkoolide motivatsiooni koostööks era- ja avaliku sektoriga;
  • teavitada avalikkust kõrgkoolide oskusteabe rakendamisest majandustegevuses.

Konkursil võivad osaleda rakenduskõrgkoolide liikmeskonda kuuluvad isikud ja neist koosnevad uurimisgrupid, kelle töö tulemus on rakenduskõrgkoolis välja töötatud uus rakendatud teadmine (toode, tehnoloogia, teenus vmt) ja/või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine ning mis on suunatud (soovitavalt) Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

Konkursi tingimused

  • osalemiseks tuleb saata täidetud ankeet ja ankeedis nimetatud täiendavad materjalid hiljemalt 3. septembriks 2015 aadressile info@rkrn.ee. Kirja pealkirjaks märkida “Konkurss”
  • igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe tööga
  • esitatav töö on uudne ning on edukalt lõpetatud konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval aastal.

Võidutöö väljaselgitamine ja autasustamine
Konkursile laekunud tööd vaatab läbi ja valib välja parima selleks moodustatud ekspertkomisjon hiljemalt 17. septembriks 2015. Konkursi võidutöö teostanud isikut/uurimisgruppi tunnustatakse stipendiumiga Tallinna linna poolt, mille üleandmine toimub Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldataval Tallinna Ettevõtluspäeval 7. oktoobril.
Võidutöö peaauhind on 640 eurot.

Tallinna Ettevõtluspäev 2015 kohta leiab lähemat infot SIIT!

Vaata täpsemalt konkursi statuuti.
Konkursil osalemiseks lae alla ankeet.

 


  • Jaga: