Prindi

Reaalainete keskus võõrustas matemaatikaõppejõudu Saksamaalt08.04.2014

ERSMUS programmi raames külastas Tallinna Tehnikakõrgkooli 31.03-04.04.2014 Patricia Riedinger Saksamaalt Albstadt Sigmaringen University partnerkõrgkoolist.

Patricia õpetab oma koolis matemaatikat esimese kursuse tekstiili, mehaanika ja ärikorralduse üliõpilastele. Sellest tulenevalt tundis Patricia huvi eelkõige reaalainete keskuse tegevuse vastu, alates õppejõu koormuse planeerimisest kuni üliõpilaste õppeedukuseni. Väliskülaline külastas matemaatikatunde, kokku jõudis ta nelja õppejõu tundidesse.

Patricia kohtus reaalainete keskuse õppejõududega, rääkis oma tööst ja vastas küsimustele. Õppeedukus ja väljalangemine on ühtviisi probleemiks nii Saksamaal kui Eestis. Erinevusena võib märkida, et Saksamaal suhtutakse üliõpilasesse kui täiskasvanusse, kes vastutab ise oma õppesoorituste eest. Loengutes osalemine ja kodutöö tegemine on mittekohustuslik. Samas eksamil hinnatakse omandatud teadmisi täie rangusega.

Erasmus õppejõudErasmus külaline

 


  • Jaga: