Prindi

Rektor kuulutas välja TTK aasta tegusa üliõpilase stipendiumikonkursi01.10.2014

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend kuulutas 01.10.2014 välja tegusa üliõpilase stipendiumikonkursi. Kandideerimisel lähevad arvesse saavutused ajavahemikus 1. juunist kuni 1. novembrini 2014. Stipendiumile kandideerimiseks esitab kandidaat avalduse ja tõendid oma saavutuste kohta TTK rektori nimele 1. novembriks.

Rektor määras stipendiumi suuruseks 2014/2015. õppeaastal kokku 6000 eurot, mis jaotatakse stipendiaatide vahel vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekule kahel korral aastas. Stipendiumikomisjoni esimees on rektor Enno Lend, liikmed: õppeprorektor Lauri Peetrimägi, arendusprorektor Anne Kraav, finantsosakonna juhataja Tea Luks ja üliõpilasesinduse esimees Ranno Lill.

Stipendiumi eesmärk on ergutada ja tunnustada TTK üliõpilasi, kes on silma paistnud TTK jaoks oluliste saavutustega õppe-, teadus-, arendus- ja loometegevuse, spordi ning kogukonna teenimise valdkondades. Stipendiumikonkursi fond moodustub sponsorsummadest ja teistest TTK põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamise eest saadud ja muude vahendite arvelt.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik TTK üliõpilased, kes on stipendiumikonkursi väljakuulutamise õppeaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi nimetatud valdkondades.

Stipendiumi taotluste esitamise tähtajad on 1. juuni ja 1. november. Esimesed TTK aasta tegusa üliõpilase stipendiumid selgusid 19. 06.2014.

Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut


  • Jaga: