Prindi

Sevillas arutleti innovatsiooni rakendamise üle03.10.2016

TTK ettevõtluskeskuse juhataja Oliver Kallas osales Hispaanias Sevillas toimunud Eurashe seminaril „Applied RDI – making innovation happen!“

Seminaril arutleti Euroopa rakenduskõrgkoolide innovatsiooni üle ning Kallas tutvustas TTK teadus-arendustegevuse (TA) rahastamist ning sidumist Euroopa TA üldise poliitikaga. Samuti kõneles ta TTK teadus-arendustegevuse tulevikust. „Euroopa ülikoolid teevad oma TA tegevuses üha rohkem koostööd vastava valdkonna ettevõtetega, mille läbi tekib rakenduslik innovatsioon ja konkurentsivõimelisem majandus,“ sõnastas Kallas oma ettekande tuuma.

Lisaks tutvustas ta TTK innovatsioonijuhtimise protsesse, õppejõudude motiveerimist, rahastus- ja toetusmudeleid, sidustamist õppetööga ja ettevõtete vajadustest tulenevat labori baasi ümberstruktureerimist. „Kui Euroopas vaadata viimase viiekümne aasta rakenduskõrgkoolide arengustsenaariumeid, siis on näha, et rakenduskõrgkoolid, tänu oma TA tegevusele, on lähenemas traditsioonilistele akadeemilistele ülikoolidele. Teadustegevus on neil aga rohkem suunatud ettevõtjate vajaduste lahendamisele ja integreerimisele ühiskonna vajadustega,“ nentis Kallas.

„TTK on väga paindlik ja kiire oma teenuste pakkumisel, kuid siin on siiski ka arenguruumi, sest arengud toimuvad teinekord päevade jooksul; oluline on olla mobiilne ja ettevaatav juba homsesse“.

Lähetust rahastas Eurashe organisatsioon.


  • Jaga: