Prindi

Széchenyi Istvan Ülikool Ungaris meelitab praktilise õppega17.02.2015

Autotehnika õppetooli assistent Henri Vennikas ja rahvusvaheliste suhete spetsialist Triin Thalheim osalesid 02.-05.02.2015 Ungaris Györi linnas toimunud partnerkooli Széchenyi Istvan University korraldatud rahvusvahelisel nädalal „Practice Oriented Higher Education“ – praktikasuunitlusega kõrgharidus. Tööpäevad olidki sisustatud selleteemaliste ettekannete ja seminaridega. Sõna said nii võõrustajad kui külalised üheksast riigist.
Nädalal sai põhjaliku ülevaate Széchenyi Istvani ülikooli arengusuundadest ja toimimisest. Tehnilise suunitlusega ülikool loodi 1970ndatel, seal õpib 11 700 tudengit ning pakutakse ka rahvusvahelist õpet nii ühe semestri kaupa (pea kõikidel erialadel) kui magistriõppes järgmistel erialadel: infrastruktuuri planeerimine (ingl k), autotehnika (saksa k), turundus (ingl k).
Széchenyi Istvani ülikooli õppe ülesehitus sarnaneb rakenduskõrgkoolidega: 3-6 kuud kestva praktika osakaal on kohustuslik igas õppakavas, k.a õigusteaduses ning klassikalistes distsipliinides nagu matemaatika ja füüsika. Kuna ülikoolil on tihe koostöö autotootja Audi Ungari tehasega, on loodud isegi teaduskond, mis kannab nime AUDI Faculty of Automotive Engineering. Teaduskonna alla kuulub ka eraldi sisepõlemismootorite õppetool, mille jaoks on ehitatud moodsate laboritega Audi poolt spondeeritud õppehoone. Autetehnika õpe Ungaris on heal tasemel, ka nende tudengid osalevad Formula Student võistlusel. Teaduskonna juures tegutseb isegi eraldi tiim, kes ehitab tudengivormelile mootori algusest lõpuni ise.
Lisaks autotehnika erialale võiksid TTK tudengid Széchenyi Istvani ülikooli õppima minna mehaanikat, logistikat, turundust, transpordi planeerimist, arhitektuuri ja ehitust. Henri Vennikasel õnnestus külastada ka Györis asuvat Audi tehast, mis võiks kindlasti olla saksa keelt oskavatele TTK tudengitele põnevaks välispraktika kohaks.
Seminaride viimasel päeval toimus ülikooli fuajees ka rahvusvaheline laat, kus kõik nädala külalised said Ungari tudengitele tutvustada oma koole. Huvi TTK vastu oli küllalt suur ning loodetavasti näeb järgmisel õppeaastal TTKs õppimas ka rohkem Ungari tudengeid.

IP ungari 2IP UngariIP Ungari


  • Jaga: