Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool alustab oktoobris vedurijuhtide koolitusega01.09.2014

Tallinna Tehnikakõrgkoolis algab 1. oktoobril 2014 vedurijuhtide koolitus, koolituse lõpp on planeeritud 2015. a maisse.

TTK koostöös vedurijuhtide koolituse põhitellijaga AS Eesti Liinirongid (Elron) korraldas TTKs 27.08.2014 vedurijuhtide koolituse infopäeva võimalikele õppuritele. Viimaste kuude jooksul on jagatud infot vedurijuhtide (rongijuhtide) koolituse kohta nii TTK kodulehel kui ka meedias, tänu heale reklaamile on vedurijuhtide koolituse vastu huvi väga suur.

Infopäeval andis ülevaate rongijuhtide tööst ja selle eripäradest Elroni vedurijuht-instruktor Magnus Roosma. Ettevõtte ja õppuri vahel sõlmitavatest lepingutest ja kokkulepetest rääkis Elroni personalijuht Liia Rentik. Koolitusprotsessist ja õppekavast tegi lühiülevaate TTK raudteetehnika õppetooli hoidja Priit Siitan. Infopäeval osalesid ka esindajad AS EVR Cargost.

Infopäeval osales üle 30 huvilise, kelle sõnul täitis infopäev oma eesmärgi ja osalejad said koolitusest hea ülevaate ning esitatud küsimustele ammendavad vastused. Korraldatud infopäeva kasulikkust näitab laekunud koolitusel osalemise sooviavalduste suur hulk – 1. septembri seisuga 43 avaldust. Lähiajal viivad Elroni töötajad avalduste esitajatega läbi vestlused, et nende seast valida 10 koolitusele suunatavat õppurit. Tallinna Tehnikakõrgkool jätkab samal ajal vedurijuhtide õppekava õppeainete loengumaterjalide väljatöötamisega ja tunniplaani paikasättimisega. Vedurijuhtide koolituse lektoriteks on raudteevaldkonna tippspetsialistid raudtee-ettevõtetest ja raudteega seotud asutustest ning õppejõud Tallinna Tehnikakõrgkoolist.

Alates 01.07.2013 tohib Euroopa Liidu liikmesriikides koolitada vedurijuhte ainult pädevates koolituskeskustes. Tehnilise Järelevalve Amet on tunnustanud Tallinna Tehnikakõrgkooli vedurijuhtide koolituseks pädevaks keskuseks. 14.04.2014 kinnitas Tehnilise Järelevalve Amet TTK poolt väljatöötatud vedurijuhtide õppekava, mille mahuks on 368 tundi teooriaõpet ja 640 tundi praktikat ettevõttes.

Täpsemat infot saab raudteetehnika õppetooli hoidjalt Priit Siitanilt (priits[ät]tktk.ee)

Vedurijuhtide koolitus

Vedurijuhtide koolitus

Vedurijuhtide koolitus

 


  • Jaga: