Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool kutsub tööandjad töökeskkonna teabepäevale10.03.2015

28. aprillil 2015 kell 10.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt 62 toimuval teabepäeval räägivad töökeskkonnaeksperdid tööandja vastutusest tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral, kohtupraktikast ning kohtuprotsesside ennetamisest osapoolte vahel ja uuematest suundadest töötervishoiu alal.

Teabepäeva on oodatud tööandjad, personalijuhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed ja teised ohutust töökeskkonnast huvitatud.

28. aprillil 2015 möödub 22 aastat päevast, mil esmakordselt kolmepoolselt lepiti kokku, et augustiks 1993 on tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse (TÕKS) eelnõu välja töötatud. Valitsuse esindajana allkirjastas kokkuleppe tolleaegne sotsiaalminister Marju Lauristin. TÕKS-i ei ole seniajani vastu võetud.

Teabepäev on osalejatele tasuta.
Päevakava ja eelregistreerimine kuni 23.04.2015:
https://www.tktk.ee/kursus/tookeskkonna-teabepaev


  • Jaga: