Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool kuulutab välja jõulukaardi konkursi30.09.2014

Konkursi eesmärk on kavandada kujunduselt sobiv Tallinna Tehnikakõrgkooli esindav jõulukaart, mida kõrgkool saadab pühadetervitusena ametiasutustele, partnerkõrgkoolidele ja -ettevõtetele (nii Eestis kui välismaal). Kaartidel kajastuvad kõrgkoolile iseloomulikud tunnused, mis väljendavad õppeasutuse olemust ja põhiväärtusi ning seostuvad pühade olemusega.Konkurss toimub kahes kategoorias: 1) paberkandjal jõulukaart; 2) e-kaart.

Osalejad

TTK üliõpilased, töötajad ja vilistlased. Autor võib esitada piiramatul arvul kavandeid ühes või mõlemas kategoorias.

Aeg

Tööde esitamise tähtaeg on 31.10.2014 kell 16.00. Paberkandjal kavandid esitada kommunikatsioonispetsialisti ruumi 110. E-kaart saata meiliaadressil info@tktk.ee või esitada infokandjal ruumi 110.

Tingimused paberkandjal kaardile

1. Kavandi mõõtmed äärepikkusega kuni 11*21 cm või ruudukujulise puhul kuni 15*15 cm, avatav kaart.

2. Kavand esitatakse originaalvärvides.

3. Kavand esitatakse suletud ümbrikus märgusõnaga “TTK jõulukaart”, teise kinnisesse ümbrikusse lisada autori nimi ja kontaktandmed (telefon, meiliaadress).

4. Võimalusel esitada kavand ka vektorgraafika failina, mis lisada infokandjal ümbrikusse või saata aadressil info@tktk.ee

Tehnilised nõuded e-kaardile

1. E-kaart peab olema jagatav e-kirja manusena või lingitav kindlale veebiaadressile. Viimasel juhul peab e-kaart olema transporditav TTK serverisse ja töötama enamlevinud brauserites.

2. E-kaart on tehtud staatilise pildina (formaat JPG) või mõistliku pikkusega dünaamilisena (formaat MP4 või GIF).

3. E-kaart on maksimaalselt 800×600 pikslit suur.

Lubatud on ka teistsugused tehnilised lahendused, tingimusel, et täidetud on eelnevad kolm punkti.

Kokkuvõtete tegemine

Kavandeid hindab 5-liikmeline žürii. Tulemused avalikustatakse TTK kodulehel 04.11.2014.

Premeerimine

Mõlema kategooria parima jõulukaardi preemia on à 200 eurot (miinus tulumaks).

Premeeritakse mõlema kategooria parima kavandi autorit. Nõutud tasemel konkursitööde puudumisel jäetakse preemia välja andmata. Võitjatega võetakse koheselt ühendust, vajadusel ja kokkuleppel võimalikud muudatused kaartidel.

Lisainformatsioon konkursi kohta

Meili teel aadressil info@tktk.ee või kommunikatsioonispetsialistilt ruumis 110, e-kaardi kohta IT talituse juhilt ruumis 104, andrus@tktk.ee

 


  • Jaga: