Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool läbis edukalt Erasmus harta taotlusvooru09.12.2013

Sihtasutus Archimedes teatas 09.12.2013 rõõmsa uudise – kõik Eesti kõrgkoolid läbisid Erasmuse kõrghariduse harta taotlusvooru edukalt ja saavad seega õiguse osaleda Erasmus+ programmis. Uus Erasmus+ on Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud programm, mis koondab enda alla 7 Euroopa Liidu alaprogrammi hariduse, koolituse ja noorte vallas ning kestab 2014-2020.

Erasmuse programmi raames on üliõpilastel võimalik õppida ja/või osaleda praktikal Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi, Šveits). Erasmuse õpingud väliskõrgkoolis võivad kesta 3-12 kuud.

Samuti võimaldab Erasmus-programm korraldada õppejõudude vahetust ning kutsuda kõrgkooli esinema erialaspetsialiste ettevõtetest. Programmis osalemise aluseks on Erasmus kõrgharidusharta olemasolu. Harta omistatakse kogu programmiperioodiks kõrgkoolidele, kes täidavad kõrghariduse rahvusvahelisteks koostööprogrammideks vajalikke kvaliteedinõudeid.

1161_Erasmuspluss


  • Jaga: