Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool pälvis peresõbraliku tööandja hõbemärgise29.10.2019

17. oktoobril toimunud tunnustusüritusel pälvis Tallinna Tehnikakõrgkool Peresõbraliku tööandja hõbemärgise. Peresõbralikkuse lõppmärgise pälvisid kokku 24 tööandjat, sh näiteks LHV, Scania Eesti, Tele2 ja Statistikaamet. Lõppmärgise said need tööandjad, kes on läbinud põhjaliku programmi, eesmärgiga muuta oma töökeskkond pere- ja töötajasõbralikumaks, kirjutatakse sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul tähendab peresõbralikkus töötajate toetamist nende igas eluetapis. “Töö- ja pereelu ühitamine puudutab meid kõiki – igas eas on omad rõõmud ja väljakutsed, olgu selleks uue pereliikme lisandumine, laste kasvatamine, lähedaste toetamine või töö kõrvalt oskuste täiendamine. Üha rohkem organisatsioone mõistab olulisust olla töötingimustes paindlik ning pakkuda töötajatele igakülgset tuge,“ sõnas minister Kiik. „

Rahvastikuminister Riina Solman sõnas, et peresõbralike põhimõtete järgimine toob kaasa positiivset mõju nii töötajatele kui ka tööandjatele. “Üha enam töötajaid hindab tööandja valikul pere- ja tööelu ühildamise võimalusi, et elada tasakaalukamat elu. Nii jõuab tööturule ka neid inimesi, kes muidu sellest välja jääksid, aidates seega leevendada tööjõupuudust.“

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.


  • Jaga: