Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool sai 3D ehituslabori08.04.2015

Tallinna Tehnikakõrgkoolis valmis Baltimaade ainus 3D ehituslabor, mis võimaldab ruumiliselt kuvada hooneid ja rajatisi.

BIM (Building Information Modeling) on tehnoloogia, kus luuakse virtuaalne kolmemõõtmeline mudel, mis sisaldab lisaks geomeetriale ka kõiki valmiva hoone või muu objekti olulisi näitajaid. Kolmemõõtmeline modelleerimistehnoloogia võimaldab läbi mängida ja arendada mitmesuguseid lahendusi, alustades ruumiprogrammist, arhitekti- ja konstruktsioonimudelist lõpetades valgustuse, tuletõrje- ja turvanõuetega.

Mudeli rakendamine kiirendab võimalike ehitusvigade leidmist ning võimaldab juba projekteerimisfaasis ette näha ka tulevase hoone kulusid.Teiste tehnikavaldkondade puhul kasutatakse mudelit disainimisel, detailide sobivuse hindamisel ning tugevuse ja muude tehniliste näitajate analüüsil.

Labori kasutajateks on TTK ehituse ja arhitektuuri erialade üliõpilased. Seadet saab kasutada ka muudeks 3D arendusteks nii masinaehituses kui rõivaste disainimisel.

Korraldatud hanke tulemusel tarnis ja paigaldas laborisse visualiseerimisseadme Soome ettevõte Satavision OY. Laboriruumide remonttööd tegid Norete Grupp ja Villaare OÜ. Projekti juhtis AS Infragate Eesti.

Projekti maksumus oli 146 070 eurot, millest 104 683 eurot andis SA Archimedes „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuuri“ alameetmest.

EL Regionaalarengu Fondntaal


  • Jaga: