Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkooli osalusel on valmimas kergklassi L6e väikesõiduki lahendus08.02.2021

Tallinna Tehnikakõrgkooli osalusel koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga veab Atlas Partners OÜ eest projekti, mille raames on valmimas kergklassi L6e väikesõiduki lahendus. Tulevikus on mõeldud lahendus liikumiseks linnakeskkonnas.

Autotehnika õppekava juhi Henri Vennikase sõnul, kes on projektiga kaasatud selle ideefaasist alates, on tegemist huvitava projektiga, kuna autorid soovivad sellega lahendada mitte ainult transpordiprobleemi punktist a punkti b jõudmiseks, vaid energiasäästmise ja kättesaadavuse lahendamiseks. „Ühiskondlik kasu, mis lahendusest tekib ja mida on linnapildis võimalik mõõta,
toob meile käegakatsutava tulemuse. Projekti teeb huvitavaks arendajate idee, mis näeb ette sõidukipargi ühendamist võrgus ja selle kaudu keskkonnamõõtmist näiteks linna juhtimiseks kasuliku info pakkumiseks.“

Henri Vennikas selgitab, et projekti on arendatud juba kolm aastat õppetöö osana nii projekteerimise õppeaine kui lõputööde raames. „ Üliõpilased on tehnonõuetest lähtuvalt projekteerinud sõiduki raami ja veermiku mudeleid, sealhulgas arendanud rooli, piduri, esi- ja tagasilla, akupaki, uste ja luukide jmt. süsteeme“.

Atlas Partners OÜ esindaja Meelis Merilo ütleb, et loodava linnasõiduki puhul keskendutakse võimalikult väikese sõiduki kaaluga kuni kahe inimese vedamisele, mis saab olema kõige väiksema energiakuluga inimese kohta, võrreldes täna tootmises olevate elektriautodega. „Kogu laadimis- ja akusüsteem on üles ehitatud selliselt, et seisvat sõidukit on võimalik kasutada nii koduses majapidamises kui ka ettevõtetes – rohelise energia energiasalvestina. Samuti võimaldab kasutatav tehnoloogia sõidukis, ühendumist elektrivõrku, et vajadusel teda kasutada ka elektrikatkestuse puhul.“

Lisaks selgitab Ivo Ustav, samuti Atlas Partners OÜ esindaja, et inseneritehnilise poole välja töötamisel tuleb lähtuda linnasõiduki disainlahendusest. „ Kõik projekteerimise tingimused saavad vastama L6e kategooria sõidukite tehnonõuetele, olema masstootmiskõlblik ning keskkonnasõbralike tehniliste lahendustega ja vältima halvasti taaskasutatavaid materjale“.

Osapooled:

Eesti Kunstiakadeemia. Välja on töötatud Linnasõiduki väline disain, paika pandud interjööri põhipaigutus ja kontseptsioon.

Tallinna Tehnikakõrgkool. Linnaauto insenertehnilised lähenemised sõiduki põhilistele sõlmedele eesmärgiga linnakeskkonnas liikumiseks. Õppetöö käigus tegeletakse muuhulgas raami tehnoloogia, esivedrustuse, tagavedrustuse, rooli- ja pidurisüsteemi ning jõuelektri osaga.

Atlas Partners OÜ tegevus on tänase seisuga keskendunud teaduspõhisele tootearendusele, kus koostöös ülikoolide ja kõrgkoolidega töötatakse välja linnasõidukile nii insenertehniline kui disainlahendus, et läbi prototüüpimiste ja katsetuste jõuda seeriatootmiseni.


  • Jaga: