Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkooli lõputöö rakendub sügisest Eesti tervishoiusüsteemis19.06.2018

Tallinna Tehnikakõrgkool selgitas 2018. õppeaasta parima lõputöö, milleks on ringmajanduse instituudis keskkonnatehnoloogia ja –juhtimise õppekaval Grethe-Johanna Ploompuu kaitstud  juhendmaterjali tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitlemiseks.

Ringmajanduse instituudi direktori Erki Lemberi sõnul on Ploompuu “Eesti tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitluse juhendmaterjal” hea näide lõputööst, millel on  suur rakenduslik väärtus. Selle põhjal on plaanis uuendada ja süstematiseerida Eesti tervishoiuasutuste jäätmete kogumise ja käitlemise praktikaid. Töö kirjutamine ja teema valik toimus koostöös Eesti Jäätmekäitlejate Liiduga, juhendajaks TTK lektor Monica Vilms, konsultant Marit Liivik. „Kaitsmiskomisjon tõstis esile töö  üle-Eestilist mõju ja kui see saab sügisel kooskõlastuse riigiasutustelt, hakatakse seda kõikides tervishoiuasutustes rakendama“, selgitas Lember.

Arhitektuuriinstituudi parimaks tunnistati Sten Vendiku “Paevälja mälestusteaed”, juhendajateks arhitektid Tomomi Hayashi, Kaur Talpsep ja lektor Elo Kiivet. Töö sisuks oli vähendada Tallinna kalmistute täitumise probleemi rajades Maarjamäe memoriaali taha klindi peal olevale Paevälja nimelisele alale kolumbaariumi tüüpi kalmistu. Komisjoni hinnangul on tundlikku teemat pieteeditundeliselt käsitletud ja loodud asjakohane välis- ja siseruum, kaldumata siiski otseselt ühe või teise religiooni kombestikku. Eriti rõhutas komisjon töö kohatundlikkust ja ärasaatmishoone minimalistlikku sakraalset arhitektuurset lahendust.

Ehitusinstituudi parimaks lõputööks valiti hoonete ehituse üliõpilase Tarmo Oksa töö “Tehasetoodetud katuseelementide projekteerimise ja tootmise analüüs Pärnu Vineeritehase põhjal”, juhendajad Raino Kivioja ja TTK lektor Pille Hamburg. Oks vaatles ehitusinfot  modelleerides (BIM) ehitise kavandamise ja ehitamise protsessi tervikuna ning tuvastas vead, mis võivad suurendada objekti lõppmaksumust ja ajakulu. Lisaks probleemide tuvastamisele on töös välja toodud lahendused nende leevendamiseks või vältimiseks. Instituudi direktori Martti Kiisa sõnul on lõputöö tulemusi võimalik kohe ka rakendada.

Logistikainstituudi parimas töös uuris transpordi- ja logistika üliõpilane Rain Hütt konteinerterminali külastusprotsessi parendamist Transiidikeskus AS-i poolt hallatavas Muuga sadamas. Tööd juhendas lektor Kati Nõuakas. Lõputöös on välja toodud kitsaskohad terminali konteinerite ringluse korraldamisel ning ettepanekud „pudelikaela efekti“ vähendamiseks. Logistikainstituudi direktori Tõnis Hintsovi sõnul vähendaks töö tulemuste rakendamine mittetootlikke seisakuid ja suurendaks vedaja kasumlikkust.

Tehnikainstituudi parimaks tööks tunnistati autotehnika õppekaval lõpetanud Teet Laanekivi “ Tudengivormeli FEST18 käänmike projekteerimine”, juhendajaks lektor Raiko Annask. Annaski sõnul saavutas töö tudengivormeli võistlusauto FEST18 kaalu vähedamise ja suurendas masina töökindlust. „Detailid on edukalt läbinud esimesed katsetused sees ning osapooled on tulemustega rahul. Loodetavasti võimaldab tudengi panus vormelitiimil edukalt konkureerida sellel võistlushooajal“ märkis Annask.

Rõiva ja tekstiili instituut tunnistas parimaks rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse üliõpilase Marin Kink´i „Kõndimise käigus tekkiva rõivasisese õhukihi analüüs kasutades 3D skanneerimise meetodit“, juhendajad Agnes Psikuta ja Ankit Joshi. Lõputöö on koostatud Šveitsi Materjalide ja Tehnoloogia Uurimisinstituudis ja töö eesmärk on mõõta kõndimisel rõiva ja keha vahele tekkiva õhukihi ja kokkupuuteala suuruse muutusi erinevates kehaosades, mõistmaks rõivaste soojuslikke omadusi.


  • Jaga: