Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkoolis algab avalduste vastuvõtt20.06.2014

Tallinna Tehnikakõrgkoolis algab pärast jaanipäeva kolmapäeval, 25. juunil avalduste vastuvõtt, kandideerida saab 655 tasuta õppekohale, kes nelja aastaga omandavad rakenduskõrghariduse tehnikavaldkonnas.

Rakenduskõrgharidusõppe eripäraks on praktika suur osakaal õppekavades – vastavalt kõrgharidusstandardile 15%. Õppe kestel omandab üliõpilane kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Viimaste aastate statistika näitab, et perspektiivsed valdkonnad tuleviku jaoks on loodus- ja täppisteadused ning tehnika, tootmine ja ehitus. Kõrgkooli iseloomustab kujukalt tunnuslause – „Kõrgharidus, mis töötab 98%“.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis (TTK) saab õppida nii päeva- kui kaugõppes. Viies teaduskonnas on valida kolmeteistkümne õppekava vahel vastavalt oma huvidele, eeldustele ja soovidele. Avatud on vastuvõtt ehitus-, transpordi-, mehaanika, arhitektuuri ja keskkonnatehnika ning rõiva- ja tekstiiliteaduskondadesse.

TTK on ühinenud elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS ja need, kelle lõputunnistuse hinded ja riigieksamitunnistus on riiklikus andmebaasis, ei pea vastuvõtukomisjoni kohale tulema, vaid saavad esitada avalduse internetis (www.sais.ee). Neil, kelle hindeid ei ole andmebaasides (lõpetanud enne 2004. a), samuti kutseõppeasutuste lõpetanutel, tuleb tulla dokumentidega isiklikult vastuvõtukomisjoni. Rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerijatel on vaja sooritada joonistamise ja kompositsiooni katsed. Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia ning logistika õppekavadele kandideerimisel toimub erialasobivustest. Kutseõppeasutuste lõpetanud kandideerivad profileerivale õppekavale eraldi pingereas.

TTK on 1992. aastast rakenduskõrgkool. Rakenduskõrgharidus on tasemelt võrdne ülikooliharidusega, kuid sisult rakenduslik. Infot õppekavade ja vastuvõtu kohta leiab kodulehelt aadressil www.tktk.ee/sisseastujale/

Vastuvõtukomisjon on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00 e-õppekeskuses 0 korrusel. Tallinna Tehnikakõrgkool asub Pärnu mnt 62.

 

 

 

 

 


  • Jaga: