Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkoolis olid koos geosünteetide asjatundjad üle Euroopa27.05.2014

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimus 27.-28.05.2014 geosünteetikaalane rahvusvaheline seminar NorGeoSpec Technical Seminar 2014, millel osales üle saja spetsialisti ja ettevõtete esindaja 26 riigist.

Tegemist on geosünteetide sertifitseerimisega tegeleva organisatsiooni NorGeoSpec, mis töötab Norra uuringuorganisatsiooni SINTEF all, rahvusvahelise üldkoosolekuga. Hetkel kehtivad NorGeoSpec´i nõuded geosünteetidele vaid Põhjamaades, kuid süsteemiga on nüüd liitunud ka Eesti. See samm tõstab kindlust selles osas, et Eestis kasutatavad geosünteedid vastavad kindlatele rangetele kvaliteedinõuetele.

Norra, Soome ja Rootsi tervitavad Eestit kui NorGeoSpec süsteemi uut liiget. Eesti kõrval osalevad Balti riikidest ka Läti ja Leedu esindajad. Seminari eesmärk on vahetada ettevõtete ning ametkondade infot ja kogemusi ning anda ülevaade valdkonna arengutest.

Üritusel peavad ettekandeid Põhjamaade ja Eesti maanteeametite esindajad, kes arutlevad sellest, mis kasu on süsteem neile toonud. Lisaks toovad ettekandjad ülikoolidest, ettevõtetest ja laboratooriumitest näiteid tehtud projektidest ning arutletakse probleemide ja nende lahenduste üle. Seminaril osalevad ettevõtted on väljas näitusega ja esitlevad oma geosünteete ning annavad selgitusi oma toodangu kohta.

NorGeoSpecNorGeoSpec


  • Jaga: