Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkoolis oli kõne all tootmisjuhtimine22.04.2014

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimus 22.04.2014 erialaliitude juhtide ja kõrgkooli töötajate ümarlaud tootmisjuhtimise eriala vajaduse ja võimaliku sisu üle.

Eesti töötleva tööstuse ettevõtted on olukorras, kus ei ole tööturul piisavalt tootmisettevõtete keskastmejuhte ja tootmisjuhte, kelle teadmistest sõltub otseselt ettevõtte töökorralduse efektiivsus, masinate ja seadmete tootlikkus ning seeläbi ka ettevõtete jätkuv konkurentsivõimelisus.

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend küsis avasõnas: „Milleks seda teeme, kas oskame vastata? Töötlev tööstus annab ¼ SKPst, Eestis on palju väikeettevõtteid. Peaksime ressursse paremini kasutama, kas rakenduskõrgkoolina kasutame ressurssi nii nagu töömaailma ootab? On vaja uurida igal tasandil ja kontekstis, mida paremini teha.“

Arutelu sisuks oli välja selgitada erinevate erialaliitude nägemus tootmisjuhtide õpetamise väljatöötamiseks. Arvestades Eesti väiksust võiks antud õppekava põhiosa olla valdkonna ülene ja peaks sisaldama kõiki erinevaid kaasaegseid tootmisjuhtimise meetodeid ja parimaid praktikaid ning olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Tootmise juhtimise konsultant Ingrid Joost andis ülevaate praegusest olukorrast Eestis, milles selgus, et praktiliselt ei ole seda võimalik õppida üheski Eesti kõrgkoolis ega ka kutseõppeasutuses. 2011. a toimus MKM eestvõttel tootmisjuhtimise operatiivtasandi uuring, milles osales 184 ettevõtet, mis tõestas, et vajadus tootmisjuhtide koolitamiseks on olemas. Tootmisjuhtimise metoodikate teadlikkus ja kasutamine on alus ettevõtete konkurentsivõimelisusele. Vähenevat inimressurssi on vaja paremini rakendada. Ka Kutsekojale on esitatud avaldus tootmisjuhi kutsestandardi väljatöötamiseks.

Arutelul leidis kinnitust vajadus moodustada töörühm õppekava koostamiseks, milles osalevad erinevate valdkondade esindajad. Enno Lendi sõnul on vajalikud kutsestandardi pidepunktid, et asuda õppekava koostama kui sellega saaks Eesti tootmist tõhustada.

Tootmisjuhtimise ümarlaudTootmisjuhtimise ümarlaud


  • Jaga: