Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkoolis valmib nüüdisaegne raudteelabor30.10.2015

Tallinna Tehnikakõrgkoolis (TTK) valmib Euroopa Liidu rahastamisel ligi pool miljonit eurot maksev raudteelabor, mis hakkab väljaõpet pakkuma valdkonna tippspetsialistidele.

TTK transporditeaduskonna dekaani Aimar Luki sõnul on tegemist raudtee koolituskeskusega, milles koolitatakse raudteevaldkonna tippspetsialiste ja üliõpilasi vastavalt Euroopa Liidu nõuetele. Luki sõnul ei võimalda hetkel raudtee ja vedurite juhtimissüsteemide jätkuv digitaliseerimine töötavatel spetsialistidel saada enam piisavas mahus väljaõpet vastava õppekeskuse puudumisel.

Koolituskeskuse esimese etapi arendusena on valminud õppelabor, kus saab kasutada raudteemudelit koos automaatikalahenduste ja signalisatsiooniseadmetega. Laboris on võimalik läbi mängida raudteel ette tulevaid olukordi kasutades pardasignalisatsioon koos simulaatoriga, rööbasahelad, foore, ülesõite ja muud simulatsioonitarkvara.

Koolituskeskuse teise etapis plaanib kõrgkool soetada simulatsioonikeskkonna ka vedurijuhtide koolituseks. Keskkond hakkab koosnema vedurijuhi töökohast, milles simuleeritakse tarkvaraliselt veduri käitumist ning võimalik on virtuaalselt sõita läbi erinevaid filmitud raudteelõike.

Korraldatud hanke tulemusel tarnis ja paigaldas laborisse seadmed Eesti ettevõte Autsec OÜ. Laboriruumide remonttööd teostas Vanalinna Ehitus OÜ. Projekti juhtimise eest vastutas AS Infragate Eesti.

Koolituskeskuse esimese etapi maksumus on 426 695,45 eurot eest, millest 384 025,90 eurot andis SA Archimedes „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuuri“ alameetmest.

TTK on Eestis ainuke raudteealast kõrgharidust pakkuv kõrgkool. Lisaks raudteealase kõrghariduse andmisele viiakse kõrgkoolis läbi raudteespetsialistide kutsestandardi 6. taseme täienduskoolitust.

EL_Struktuuritoetus_horisontaal


  • Jaga: