Prindi

Teedeklaster selgitab välja teedeala üliõpilaste paremad lõputööd10.02.2015

MTÜ Eesti Asfaldiliit koostöös Eesti Teedeklastriga korraldab üliõpilaste lõputööde konkursi, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala üliõpilaste parimad lõputööd sel aastal ja premeerida võitjaid. Üliõpilaste uurimus- ja teadustööde konkurssi reguleerib vastav statuut, millega saab tutvuda Teedeklastri kodulehel www.roadcluster.eu

Konkursile esitatav töö peab olema:
1. õppekavapõhine;
2. Teedeklastri strateegiaga seotud teemavaldkonnast;
3. varustatud eraldi lehel retsensendi kirjaliku arvamusega töö kohta;
4. esitatud nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul;
5. vormistatud eesti keeles vastavalt Tallinna Tehnikakõrgkooli või Tallinna Tehnikaülikooli kirjalike tööde vormistamise juhendile.

Töös lahendatava probleemi hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte:
1. originaalsus;
2. aktuaalsus;
3. uudsus ja innovatiivsus;
4. kvaliteedi ja kvantiteedi suhe (sisu ja mahu osakaal);
5. rakendatavus (rakendusuuring);
6. muu täiendav lisandväärtus.

Klastril on õigus tutvustada ja kasutada konkursile laekunud parimaid ja originaalsemaid töid, arvestades töö konfidentsiaalsuse nõudeid. Rakenduskõrgharidus- ja magistri/inseneriõppe töid hinnatakse eraldi. Parimate tööde autoreid autasustatakse summas 500 EUR, kusjuures nõutava tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindu mitte välja anda.

Preemia väljaandmise eesmärkideks on edendada teedesektori teadus- ja arendustegevust, motiveerida ja tunnustama üliõpilasi, kes teevad oma lõputööd uudsetel ja põnevatel teemadel ning edendada klastri ja kõrgkoolide vahelist koostööd.

teedeklastri logoEL_Regionaalareng_horisontaal 2


  • Jaga: