Prindi

Lõputöö raamatupidamise tarkvaradest pälvis auhinna07.10.2020

Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi selle aasta majandusarvestuse eriala vilistlase  Leila Joosepsoni lõputöö „Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele“, pälvis Eesti Raamatupidajate Kogu erauhinna kui parim finantsarvestust käsitlev uurimistöö.

Lõputööd juhendas lektor Ave Nukka, kes lõputöö protsessist rääkides lausus, et Leila ambitsioonikas eesmärk anda oma panus arvestusala arengusse sai suurepäraselt täidetud. „Juhendamise protsess läbi kahe aasta oli mulle kui juhendajale huvitav ja arendav ning imetlen Leila oskust kujundada oma seisukohti, kuulata arvamusi, arutleda ja analüüsida. Sedavõrd ambitsioonikad üliõpilased seavad järjest kõrgemaid nõudmisi ka juhendajatele ning ei lase jääda mugavustsooni“.

Eesti raamatupidajate kogu veebilehel sõnab majandusarvestuse eriala lõpetanud Leila Joosepson: “Mul on hea meel, et ka minu panus on tähelepanu pälvinud. Tahtsin arvestusala arengule kaasa aidata ja valisin konkursil välja pakutud teemadest selle, mis mind kõnetas.“
Ta selgitab, et tema lõputöö eesmärk oli hinnata Eestis kasutusel olevate raamatupidamise tarkvarade vastavust infotehnoloogia hüppelisest arengust tulenevatele nõuetele ja ootustele.

„Arvestusalal on ootused, et masinad aitavad kiiremini ja paberivabalt edasi, samas raamatupidamiskohustuslastele tekkisid raamatupidamise seaduse 2017. aasta redaktsiooniga uued digitaalsed nõuded. Püüdsin välja selgitada, mis on peamised nõuded ja ootused, mida raamatupidamisprogrammid saavad täita, et ettevõtjaid aidata. Analüüsisin seadusandlikke nõudeid ja arvestusala ootusi ning uurisin raamatupidamisprogrammide hetkeseisu ja arenguvõimalusi,“ kommenteeris Joosepson.


  • Jaga: