Prindi

Tehnikakõrgkooli koostöölepe Politsei- ja Piirivalveametiga hõlmab rakendusuuringuid04.06.2014

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher kirjutasid 05.06.2014 alla koostööleppele, et sätestada kahepoolsed põhimõtted, mis on aluseks teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös ühiste huvide ja tegevuste elluviimiseks.

Tallinna Tehnikakõrgkoolil ning Politsei- ja Piirivalveametil on teadmistekompetents, mille rakendamine koostöös on oluliseks eelduseks mõlema poole arengule. Lepingu osapooled algatavad ühisprojekte, koostöö hõlmab teadus- ja arendustegevust (rakendusuuringuid), politsei- ja piirivalveameti personali täienduskoolitust, TTK õppetööd. Kitsamate valdkondadena on välja toodud koostööd transpordi, liiklusohutuse ja logistika valdkondades; materjalitehnoloogias (tekstiil, vormiriietus jm); mehaanikas.

Koostööleping võimaldab TTK üliõpilastel osaleda erinevates Politsei- ja Piirivalveameti liiklusohutuse kampaaniates ning motiveerida TTK edukamaid üliõpilasi stipendiumide kaudu. Pärast allakirjutamist tutvusid politsei- ja piirivalveameti esindajad rõiva- ja tekstiiliteaduskonna, mehaanika- ning transporditeaduskonna laboritega, et saada ülevaade perspektiivsetest koostöövõimalustest nendes valdkondades.

  Koostöökokkulepe politsei- ja piirivalveametiga 036Koostöökokkulepe politsei- ja piirivalveametiga 025. Koostöökokkulepe politsei- ja piirivalveametiga 049

 

 

 


  • Jaga: