Prindi

Tehnoökoloogia õppejõud pidasid Augsburgi Rakenduskõrgkoolis loenguid06.05.2014

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna tehnoökoloogia õppetooli õppejõud Agu Eensaar ja Viiu Sillaste viibisid 22.-26.04.2014 Saksamaal Augsburgi Rakenduskõrgkoolis . Külaskäik oli pikaaegse koostöö jätk, mis toimus Erasmus projekti raames.

Viiu Sillaste käsitles teemat:“ Die Anwendung von Chemiekenntnissen bei der Interpretation der Umweltprobleme anhand der Gleichung der Photosynthese“. Loengute eesmärk oli avada aineringe aluseks oleva fotosünteesi võrrandi interpreteerimisvõimalusi arvestades keemia põhiseadusi, loodugeograafiat, erinevate keskkondade mõju protsessile ja sotsiaalseid ning keskkonnaprobleeme, mis sellest tulenevad. Saksa tudengid võtsid loengu loodusteadusliku ja sotsiaalpoliitilise interpretatsiooni väga hästi vastu.

Agu Eensaare loengud hõlmasid teemat: „Monitoring of ambient air in Estonia. Air Pollution in the Cities of North Estonia”. Loengutes anti ülevaade Eesti atmosfääri saastatuse trendidest ning hetkeseisust, teguritest, mis seda mõjutavad ja milliseid statistilisi prognoose saab andmete põhjal teha.

Professor W. Rommel viis TTK õppejõud Baierimaa Keskkonnainstituuti (bifa Umweltinstitut) ja andis ülevaate sealsetest töösuundades ja tutvustas töökodasid ning laboreid. Külastati ka Baierimaa Keskkonnaametit (Bayerisches Landesamt für Umwelt), kus Dr U. Lottner andis ülevaate sealsetest töösuundadest.

Baierimaa keskkonnaametis

Keskkonnaistituudis


  • Jaga: