Prindi

Tehnoökoloogia tudengid diskuteerisid Riigikogus jäätmereformi võimalikkuse üle28.10.2014

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna tehnoökoloogia IV kursuse tudengid käisid 27.10.2014 Riigikogus tutvumaks keskkonnakomisjoni tööga. Keskkonnakomisjoni tööd tutvustas keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra. Lisaks komisjoni töö tutvustusele toimus arutelu hetke olulisematel jäätmevaldkonda puudutavatel teemadel. Arutleti hüpoteetilise jäätmemaksu kehtestamise positiivseid ja negatiivseid külgi, koalitsioonilepingust tulenevat jäätmereformi võimalikkust ja positiivseid külgi kodanikule.

Keskkonnakomisjon menetleb juhtivkomisjonina riigi keskkonnapoliitikat, keskkonnakaitset, loodusressursside kasutamist ja kaitstavate loodusobjektide kaitset käsitlevate õigusaktide eelnõusid, sealhulgas keskkonnaalaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõusid. Lisaks õigusaktide eelnõude menetlemisele on keskkonnakomisjonil Riigikogu alatise komisjonina õigus algatada ise seaduse või Riigikogu otsuse eelnõusid ning esitada muudatus ettepanekuid Riigikogu menetluses olevatele eelnõudele. Samuti võib komisjon vajaduse korral algatada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu täiskogul.

Keskkonnakomisjon annab arvamusi keskkonnavaldkonda puudutavate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta. Samuti teostab komisjon oma töövaldkonna piires kontrolli täidesaatva riigivõimu tegevuse üle. (ülevaate tegi Monica Vilms)

TÖ riigikogus

 


  • Jaga: