Prindi

Toila õpilased said ülevaate uurimisteemadest06.04.2015

Tallinna Tehnikakõrgkooli külastasid 02.04.2015 ligi 60 Toila Gümnaasiumi vanemate klasside õpilast, et tutvuda kõrgkooli õppekavade ja vastuvõtuga. Õpilased tegid ringkäigu teaduskondades ja laborites ning said selgitusi.
Toila õpilased külastasid kõrgkooli 2014. a ideekonkursil toetuse saanud projekti „Insenerihariduse eelkool gümnaasiumiõpilastele „ raames. Kõigepealt on projektis kavandatud kõrgkooli tutvustus. Seejärel pakutakse õpilastele konkreetsed uurimistöö teemad lähtuvalt kooli õppesuundadest. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja õpilastel sooritada uurimistöö, mille formaat võib olla loominguline projekt, õpimapp, õppevahend, klassikaline uurimus jne. Uurimistöö peab sisaldama õpilase praktilist tegevust. Viljandi õpilastele tutvustasid uurimistööde teemasid arhitektuuri- ja keskkonnatehnika teaduskonna arhitektuuri instituudist Ralf Tamm, ehitusteaduskonnast rakendusgeodeesia õppetoolist Raivo Ranne ja Katrin Uueküla, mehaanikateaduskonna tehnomaterjalide ja turunduse õppetoolist Ruubo Roots ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonnast Teele Peets.
Õpilastel on vaja 10. klassi kevadeks valida välja uurimistöö teema ja seejärel saab juba asuda tööle TTK õppejõu-juhendaja suunamisel.
Projekti esimeses etapis on praeguseks alustatud koostööd nii Toila Gümnaasiumi kui Viljandi Gümnaasiumiga. Perspektiivis on võimalik kõrgkooli abil läbiviidud uurimistöid arvestada TTK vastuvõtutingimustes.

Loe: toila.edu.ee

Toila GümnaasiumToila GümnaasiumToila Gümnaasium


  • Jaga: