Prindi

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava keskendub keskastme tööstusjuhtide õpetamisele01.05.2016

TTK transporditeaduskond avab sügisest nelja aastase õppeajaga tootmise ja tootmiskorralduse õppekava, mille põhjal hakatakse õpetama töötleva tööstuse keskastme ja esmatasandi juhte ning spetsialiste.

Uue õppekava juhi Ingrid Joosti sõnul sõltub Eesti majanduse käekäik töötleva tööstuse konkurentsivõimest, kuna viimane on ekspordivõimekuse aluseks. „Töötleval tööstusel on majanduskasvus kaalukas roll, see mõjutab ligi 20 protsenti SKT-st. Paraku on ettevõtted olukorras, kus puudub kõrgkvaliteediline tööjõud, sest kutsehariduses jääb vajaka kaasaegsete tootmiskorralduse süsteemide tundmisest“, selgitas Joost.

Sama probleem on Joosti hinnangul ka kõrgharidussüsteemis. „Eestis ei õpetata töötleva tööstuse keskastme- ja esmatasandi juhte“. Ainsa näitena saab tuua TTÜ inglisekeelse magistriõppe kava, sellest aga tema hinnangul ei piisa. „Oskustööliste, keskastmejuhtide või tootmisjuhtide puudumisest hakkabki kujunema Eesti tööstuse ja seega ka majanduse pidur“, ütles Joost.

„Arvestades, et Eestis on enamus töötleva tööstuse ettevõtted väikese või keskmise suurusega, peaks tootmise ja tootmiskorralduse õppekava olema just rakendusliku kõrghariduse baasil“, rääkis Joost. „TTK on eriala õpetamiseks parim Eestis tegutsev kõrgkool, millel on kõik vajalikud kompetentsid“.

„Eriala õpetamise juures on olulisel kohal kõrgkooli ning ettevõtete koostöö. Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava läbinud üliõpilased saavad üldteadmised töötleva tööstuse tehnoloogiatest, tootmistehnikast, infotehnoloogiast, intelligentsetest tootmissüsteemidest, kaasaegsetest tootmisprotsesside korraldamise ja tõhustamise meetoditest“, tutvustas Joost. „Praktika käigus spetsialiseerub tudeng ühele kitsamale valdkonnale ning saab selles ka põhjalikumad teadmised“, täpsustas Joost.

„Antud eriala lõpetajad saavad tootmisjuhi kutse. Sihtrühmaks on eelkõige kutsehariduse omandanud noored kui ka juba tööstuses töötavad inimesed, kellel puudub vastav väljaõpe ning kvalifikatsioon. Samas on võimalus tulla antud eriala õppima ka gümnaasiumi lõpetajatel. Eestis on üle 6000 erineva valdkonna töötleva tööstuse ettevõtte ning juba praegu on nii mõnigi ettevõte olnud väga huvitatud antud eriala lõpetajatest. Lisaks peab märkima, et tootmisettevõtte keskastmejuhi ja spetsialisti palgatase on kahekordne võrreldes Eesti keskmisega“, rääkis Joost.


  • Jaga: