Prindi

TTK 100. sünnipäeva künnisel ilmus kaks toimetiste kogumikku30.10.2015

Tallinna Tehnikakõrgkool kirjastas TTK 100. aastapäeva künnisel kahed toimetised – üliõpilaste ja õppejõudude. Üliõpilaste toimetised on järjekorras juba kolmandad. Kokku on 2001. aastast ilmunud TTK toimetisi 19.
TTK Toimetised nr 18 sisaldab kümne üliõpilase artiklit 2015. aasta kevadel kaitstud lõputööde ainetel. Toimetised on koostanud ja toimetanud arendusprorektor Anne Kraav. Tegemist on kogumi artiklitega üliõpilaste teadus- ja arendustöödest, mis sisaldab valikut käesoleval aastal enim tähelepanu pälvinud lõputöödest. Artiklite valikul on Anne Kraavi sõnul arvestatud kõrvuti teemade aktuaalsusega ka üliõpilase oskust probleemi või katsetulemusi analüüsida.

TTK Toimetiste nr 18 sisukord: https://www.tktk.ee/wp-content/uploads/toimetised/TTK%20Toimetised%20nr%2018_sisukord%20ja%20kokkuv%C3%B5tted.pdf

TTK Toimetised nr 19 sisaldab 7 ülevaateartiklit, koostaja ja toimetaja emeriitprofessor Jaan Rohusaar. TTK arendusprorektor Anne Kraav annab ülevaate viimase kahe aastakümne jooksul arendatavatest rakendusteaduslikest uurimisteemadest. Suurimat rahvusvahelist kõlapinda on pälvinud professor Enno Lendi juhendatavad logistikaalased tööd, mis sätestavad Eesti koha Euroopa Liidu kirdenurgas. Suure praktilise tähtsusega on ehitusteaduskonnas koos TTÜ teadlastega läbi viidud ehitusfüüsikalised teoreetilised ja eksperimentaalsed tööd elamufondi renoveerimisel. Artiklites on käsitletud veel materjalisäästlikke teraskonstruktsioone, pindamistehnoloogiaid kuluvate detailide renoveerimisel, linnaruumi mõtestamist ja paekivi kui Eesti rahvuskivi.

TTK Toimetiste nr 19 sisukord: https://www.tktk.ee/wp-content/uploads/toimetised/TTK%20Toimetised%20nr%2019_sisukord%20ja%20kokkuv%C3%B5tted.pdf

Huvilised saavad toimetisi võtta TTK raamatukogust.


  • Jaga: