Prindi

TTK 19. lennu parimad lõputööd ja aktiivsed tudengid20.06.2014

TTK teaduskondade lõputööde komisjonid on tõstnud esile parimad lõputööd, millega üliõpilased oma õpingutele punkti panid. Lõpuaktustel said tunnustust ka üliõpilased, kes on erinevates valdkondades silma paistnud. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendiumi pälvis rakendusarhitektuuri õppekava lõpetanud Konstantin Rõbkin lõputööga „Kunsti ja digitaalmeedia keskus“.

Arhitektuuri ja keskkonnateaduskonna parimad lõputööd: Eva Reiska „Kolumbaarium – vertikaalne matmispaik“, Arlene Allandi „Atmosfääri saastekoormus Lääne-Virumaal“, Marit Liivik „Biolagunevatest jäätmetest kvaliteedinõuetele vastava komposti tootmine ja turundamise võimalused Eestis“, Aet Põld „Jäätmekäitlus Eesti väikesaartel“. Teaduskonna tänu pälvis Kristina Oolu väga hea õppeedukuse eest kogu stuudiumi vältel (4,72) ja Mari-Ann Esajas aktiivse tegevuse eest TTK üliõpilasesinduses.

Ehitusteaduskonna parimad lõputööd: Silver Tuisk „Tondiraba jäähalli ehituse organiseerimise projekt“, Hannes Must „Nordecon AS teede ehitusobjektidel garantiiperioodil puuduste avastamise ja likvideerimise tegevuskava“, Irina Borozdyukhina „Geodeetilised tööd sammuva ekskavaatori EŠ 15/90A noole montaažil“. Teaduskond tunnustas eeskujuliku õppeedukuse eest Marti Mirkat (cum laude), Auno Saaret, Andres Raevu (ka väga kohusetundlik rühmavanem), Indrek Lensmenti ja Edvin Siirmanni ning Simo Sirki 3. koha eest Heureka uurimistööde esitlusel. Teaduskond tunnustas Erkki-Siim Kalbust üliõpilasseltsi Ericius tegevuse eeskujuliku korraldamise eest ja Rauno Lõhmust TTK üliõpilasesinduse tegevuse eeskujuliku korraldamise eest, Margus Vainot silmapaistva TAL tegevuse ja rahvatantsuansamblis Savijalakesed osalemise eest, Mari Tartot osalemise eest Savijalakestes ja Lauri Kivimeistrit silmapaistvate sportlike saavutuste eest saalijalgpallis.

Mehaanikateaduskonna parimad lõputööd: Martin Lehemets „Allhaknevõrgustiku ohjamissüsteemi loomine vastavuses EVS EN 1090-1 nõuetega“, Andero Väljaots „Torude eelkoostamise seadme korpuse töötlemise tehnoloogia“, Margus Liik ja Priit Pihlakas „Tööstusroboti juurutamine suuregabariidiliste metallkonstruktsioonide keevitamisel“ – teaduskonna parim lõputöö. Esile tõsteti Tarmo Eerma „Vaakumpressi projekteerimine“.

Rõiva- ja tekstiiliteaduskonna parimad lõputööd: Liina-Mai Püüa „Adaptiivsed rõivad erivajadustega inimestele “– teaduskonna parim lõputöö; Laura Oolma „Balletitantsijate trikoode põhilõigete väljatöötamine Rahvusopper Estonia balleti „Medea“ näitel“; Mari-Ann Meigo „Logo pressimise tehnoloogilise protsessi parendamine ettevõttes Otto Bock Estonia“; Paula Veske“ „Meeste talvejop4e tootearendus ja tootmise projekteerimine“; Viktoria Kolossova „Valmistoodangu kulude vähendamise võimalused Miss Mary of Sweden OÜ näitel“; Helin Kulla „Sisekommunikatsiooni ja tööliste töörahulolu vahelised seosed õmblusettevõttes Protex Balti AS näitel“. Teaduskonna kiituse pälvis Darja Bon väga hea õppeedukuse eest ja tunnustuse õppimisel vahetusüliõpilastena väliskõrgkoolis ja praktika sooritamisel välisettevõttes Erasmus programmi raames; Caro-Line Tikk väga hea õppeedukuse eest ja tunnustuse õppimisel vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis. Teaduskonna kiituse pälvisid Mari-Ann Meigo ja Lea Murumaa väga hea õppeedukuse eest. Mari-Ann Meigo õppis vahetusüliõpilasena väliskõrgkoolis ja Paula Veske sooritas praktika välisettevõttes Erasmus programmi raames.

Transporditeadukonna märkimisväärsed lõputööd: Karin Aus „Varude analüüs ja tootevaliku juhtimine Trigon Gardening AS näitel“, Helina Turja „Kuressaare linna uue ühistranspordivõrgu kavandamine“, Allar Paat „Lexus õppestendile mootoripiduri valimine ning töötava lahenduse konstrueerimine“, Edgar Glivenko „AS EVR CARGO vedurimajanduse töökorraldus tulenevalt kaubaveomahu muutumisest“. TTK Kehakultuurikeskus tunnustas võrkpallur Sander Vanaisakut ja TTK Arenduskeskus Terje Tasast ja Tarmo Kääridit osalemise eest Savijalakestes ning Liis Kitsingut osalemise eest kammerkoori tegevustes.

 


  • Jaga: