Prindi

TTK alustab koostööd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega19.09.2014

17.09. 2014 külastas TTKd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) kuueliikmeline delegatsioon õppeosakonna ülema kolonelleitnant Vitali Lokk`iga eesotsas. KVÜÕA on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja alluvuses asuv ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis.

Külaskäigu eesmärk oli arutada koostöövõimalusi õppetöö ja teadus-, arendus- ning loometöö valdkonnas. Rektor Enno Lend, õppeprorektor Lauri Peetrimägi ja arendusprorektor Anne Kraav andsid külalistele ülevaate TTKst ning seejärel tutvuti kõrgkooli laboribaasiga. Hilisemas arutelus tekkis mitmeid ideid edasiseks koostööks. Huvipakkuvamad valdkonnad on masinaehitus, elektritehnika, autotehnika ja hoonete ehitus, samuti rõiva- ja tekstiilivaldkonnas kangaste katsetamisega seonduv.

Teadus-arendus- ja loometöö osas leiti üheks võimalikuks koostöövormiks kahe kõrgkooli üliõpilaste ühiste arendusprojektide algatamine kursuseprojektide või lõputööde raames. Lähima aja ühistegevustest saab nimetada Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste eestvedamisel 16.10.2014 korraldatavat konverentsi „Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis“, kus esinevad ettekannetega ka TTK õppejõud.

KVÜÕA külas KVÜÕA külas

KVÜÕA külas

 


  • Jaga: